Onderwijstips

Enige tijd geleden mocht ik op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, samen met een aantal van mijn trainsters, een workshop: “How2talk2teens?” voor ouders verzorgen. Die ochtend werd een studiekeuze event voor leerlingen (uit 3/4 Havo, MBO en 3/4/5/VWO) én hun ouders georganiseerd, met als doel dat de tieners een stapje verder komen in hun studiekeuzeproces.

Lees verder over Studiekeuzegesprek aan de keukentafel

Deze maand is het 21 jaar geleden dat ik startte als ZZP’er. Tot 2017 had ik er een baan in het onderwijs naast in het V.O., MBO en de laatste jaren in het HBO als lerarenopleider en trainer. Afgelopen januari had ik zo’n grote opdracht dat ik samen met 10 ingehuurde freelance trainers de docenten, teamleiders en directeuren van een ROC trainde. Dat vond ik een mijlpaal, met zoveel mensen onze bijdrage aan beter onderwijs leveren!
Daar wil ik de komende jaren graag mee doorgaan.

Daarom bied ik weer een aantal 1-daagse open inschrijvingen in Nijmegen aan. De trainingen zijn van 9.30-17.00 uur en kosten € 350,00 (BTW vrij), inclusief lunch, koffie, thee en materiaal.

Lees verder over 21 jaar zzp'er!! Tijdelijk weer open inschrijvingen voor trainingen

5-rollen-van-dooenten1) Gastheer: stemt af

Informele fase: de les starten. Verbaal en non-verbaal contact leggen met de leerlingen.
Gedrag: echt zijn, zelfverzekerd staan, rondlopen en gesprekjes aanknopen. Op tijd in de les zijn. Afstemmen op de lln.
Tijd: circa 5 min.


 2) Presentator: vangt de aandacht

Formele fase: de aandacht gericht krijgen op de persoon van de docent. De aandacht vangen is het meest energievretende moment van de les.
Gedrag: centrale plaats in het lokaal innemen, de leiding nemen in woorden ondersteund door de gebaren. Aankijken, monden dicht, pennen neer. De openingszin goed voorbereiden!
Tijd: 2-4 min.

Lees verder over De 5 rollen van de docent

doe je mee met de lesHerken je dit?

Tijdens lesbezoeken zie ik vaak dat, als er bijvoorbeeld ordeproblemen zijn, de docent vooral focust op wat er niet goed gaat in de les of wat leerlingen niet mogen. Het effect is dat de docent samen met de klas in een neerwaartse spiraal belandt. De docent blijft waarschuwen en de leerlingen blijven grenzen opzoeken. De sfeer en het leerklimaat in de klas worden er niet beter op.

Wat kan je wel doen? Focus op wat goed gaat. Dus i.p.v. steeds te waarschuwen dat een leerlingniet mag kletsen, vraag je of hij/zij mee doet met de les. Als desbetreffende leerling goed mee doet, geef dan een compliment. Het effect op die leerling en op de andere leerlingen is positief. Je creëert daarmee een prettig leer –en leefklimaat in de klas. Leerlingen aanspreken op gewenst gedrag is een onderdeel van PBS (Positieve Behavior Support).

Lees verder over Doe je mee met de les?

oplossingsgericht denkenDerdeklasser Tim wordt door veel docenten bestempeld als een bemoeial en een zeurpiet. In voortgangsvergaderingen valt zijn naam geregeld en er wordt volop gezucht. De kans is groot dat de docenten al gesprekken met hem hebben gehad, hem hebben gestraft of verboden hebben om het ongewenste gedrag voort te zetten. Ze proberen zijn lastige gedrag te onderdrukken. Het gedrag is ongewenst Het mag er niet zijn.

Wat nu als je er eens op een andere manier naar zou kijken? Als je de neiging van Tim zich overal mee te bemoeien niet als een probleem benadert, maar als een gegeven?

Lees verder over Oplossingsgericht werken met leerlingen

Veel docenten zijn op zoek naar 'leuke' activerende didactische werkvormen. Soms verliezen ze daarbij het leerdoel van de les uit het oog. Een didactische werkvorm is de activiteit die een docent met leerlingen/studenten uitvoert om hen iets te leren. Bekende werkvormen zijn: rollenspelen, leergesprekken en presentaties. Activerende werkvormen zijn werkvormen waarbij de leerling/student zelf actief kennis en vaardigheden verwerft.

In het klassieke schoolse leren is een docent actief aan het uitleggen en de cursisten consumeren passief wat de docent hen voorschotelt. Actief kennis of vaardigheden verwerven blijkt echter (voor iedere leerstijl) veel effectiever te zijn.

 

actieve werkvormen

Lees verder over De expertles: Activerende Didactische Werkvormen