Leveringsvoorwaarden Deltatrainingen voor open trainingen

1. Algemeen

1.1. Degenen die met Deltatrainingen een overeenkomst aangaan, worden verder deelnemers of opdrachtgevers genoemd.

1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die Deltatrainingen sluit met deelnemers of opdrachtgevers voor een open training.

2. Kwaliteit

2.1. Deltatrainingen verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van de trainers van Deltatrainingen.

2.2. Deltatrainingen kan niet instaan voor de kwaliteit van het werk van derden. Hieronder vallen in elk geval de kwaliteit van de gehuurde trainingsruimtes en de kwaliteit van de catering.

3. Inschrijving

3.1. Deelnemers aan open trainingen schrijven zich in voor een training van Deltatrainingen door een opgaveformulier in te vullen en te verzenden via de website van Deltatrainingen.

3.2. Na ontvangst van het opgaveformulier verzendt Deltatrainingen een bevestiging van deelname aan de deelnemer. Dit gebeurt per e-mail. De bevestiging van deelname bevat in elk geval een beschrijving van de betreffende training.

3.3. Binnen zeven dagen na verzending van de bevestiging van deelname kunnen deelnemers hun inschrijving kostenloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de inschrijving definitief.

3.4. Door hun inschrijving voor een open training definitief te laten worden, gaan deelnemers akkoord met de toegezonden beschrijving van de training en de leveringsvoorwaarden.

3.5. Voor deelnemers aan open trainingen die hun inschrijving willen annuleren, gelden de volgende voorwaarden.

· Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de training brengt Deltatrainingen tien procent van het totale bedrag in rekening.

· Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de training brengt Deltatrainingen dertig procent van het totale bedrag in rekening.

· Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de training brengt Deltatrainingen voor training het volledige bedrag in rekening.

4. Annulering training

4.1. Indien het aantal inschrijvingen voor enigerlei training onder het aantal van vier blijft of daalt, behoudt Deltatrainingen zich het recht voor om de betreffende training te annuleren.

4.2. Als Deltatrainingen besluit om een training te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen stelt zij deelnemers hiervan uiterlijk twee weken van te voren op de hoogte.

Overmacht

5.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt een of meer docenten of de gereserveerde locatie niet beschikbaar zijn.

5.2. In geval van overmacht stelt Deltatrainingen alles in het werk om een vervangende trainer of locatie te vinden. Als het Deltatrainingen niet lukt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende trainer te vinden of een vervangende locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer geeft dit de deelnemer het recht om kostenloos te annuleren.

5.3. Bij annulering van de training op grond van dit artikel is Deltatrainingen training niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer of de opdrachtgever.

 

Deltatrainingen, maart 2012