Onderwijstips

duimen omhoog

Hieronder vind je tips om je les goed te beginnen, aandacht te vragen, een goede instructie te geven en je les af te sluiten.

Tips om je les goed te beginnen:

  • Ga duidelijk zichtbaar bij de deur staan en maak contact met de leerlingen.
  • Zeg gedag, geef zo nodig, gewenst gedrag aan met een glimlach. “Zet je die pet even af?”
  • Toon belangstelling (hoe ging de voetbalwedstrijd?) en noem leerlingen bij naam.
  • Sta er zelfverzekerd: rechtop, voeten wat uitelkaar en je hoofd omhoog, neem een open en energieke houding aan.
  • Stem af op de leerlingen en houd contact. Als er iets gebeurd is, laat ze even stoom afblazen, dan kan je straks sneller met je les beginnen.
Lees verder over Tips om je les goed te laten verlopen

Welke vragen stel je in de les en wat is je doel?

vraagteken1. Zichtbaarheid van het denken

Door het stellen van vragen wordt het voor de docent zichtbaar en hoorbaar hoe de leerlingen er voor staan. (begrijpen ze de stof?) N.a.v. de vragen kan de docent besluiten de instructie of de werkwijze aan te passen.

2. Aansluiten bij voorkennis

Door het stellen van open vragen (beginnen met: wie, wat waar, wanneer, hoe, welke, wat maakt dat?) kom je te weten wat de leerlingen al weten van een bepaald onderwerp. Het aansluiten bij voorkennis in het geven van uitleg of instructie resulteert in beter onthouden en betere leerresultaten.

3. Effectieve beklijving van nieuw te leren informatie

Het stellen van vragen is één van de sleuteltechnieken om leerlingen aan te moedigen een productieve interactie met de leerstof aan te gaan. Informatie beklijft beter.

 

Lees verder over Stel een vraag en houd 8 seconden je mond

opbouw van_je_les1. Structuur van de les op bord

Schrijf  het leerdoel en criteria van je les op het bord. Bespreek ze met de leerlingen. Tijdens de les kun je telkens verwijzen naar het lesdoel en de criteria. Als de doelstellingen duidelijk zijn, hebben de leerlingen meer houvast bij het volgen van de les. Ook worden ze meer gestimuleerd om mee te doen, omdat ze weten wat er van hen verwacht wordt en waar ze op moeten letten. Je komt er aan het eind van de les op terug.

Lees verder over Opbouw van je les

Werkdagen kunnen lang en intensief zijn. Stress is overigens tegenwoordig de grootste reden voor het ziekteverzuim in Nederland. Het is belangrijk dat je op tijd je pauze neemt. Wie zich regelmatig ontspant, is productiever. Met de volgende tips lukt het iedereen.

Lees verder over 7 tips om te ontspannen op je werk

5715747083 1f912cfd9groepswerkTwee weten meer dan één. Samen kunnen leerlingen problemen oplossen waar ze tegenaan lopen. Samenwerken draagt bij aan een positief groepsgevoel, een positieve omgang met elkaar en een betere zelfkennis.  

Samenwerken in de klas. Hoe organiseer je dat als docent? Het vergt een goede voorbereiding en klassenmangement. Het is tevens een goede manier om in de klas te differentiëren.

25 Tips om in de klas samen te werken

Lees verder over 25 Tips om in de klas samen te werken

andere richtingenVaak denken we voor een ander en reageren we ook op dezelfde manier in een bepaalde situatie. Je wil de ander helpen, troosten, opbeuren of advies geven, maar je bereikt er het  tegenovergestelde mee. De ander wordt nog verdrietiger, bozer of klageriger. Doe eens gek en pak het anders aan. In onderstaande situaties lees je hoe je het anders dan anders kunt doen.

Lees verder over Bekijk het eens van een andere kant