foto aanpakIn al mijn trainingen, workshops en coaching ligt de nadruk op jouw praktijk. Ik inventariseer wat voor jou lastige situaties zijn. Je brengt de aangeboden theorie direct in de praktijk. De trainingen zijn zo opgebouwd dat je de tips die voor jou werken, morgen kunt toepassen in de praktijk. Bij de meeste trainingen volgt een terugkomdag, zodat je terug kunt koppelen wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Daar gaan we de terugkomdag mee aan de slag. 

Practice what you preachprincipe: De trainingen zien eruit als een goed opgebouwde les, met o.a. doelen, activerende werkvormen en differentiatie.

Doelen die je zou kunnen bereiken zijn:

 • Je creëert een ontspannen sfeer en prettig leerklimaat in de klas, waarbij jouw grenzen helder zijn.
 • Je consequent die grenzen kunt bewaken.
 • Je de leerling verantwoordelijk maakt voor zijn/haar gedrag.
 • Je leert hoe je leren zichtbaar maakt. Leren leerlingen werkelijk wat ze moeten leren? Hoe check je dat?
 • Je leert hoe je in je lessen kunt differentiëren.
 • Je leert hoe je leren personaliseert.
 • Je leert hoe je 21e eeuwse vaardigheden in je lessen implementeert.
 • Je voortgangsgesprekken met leerlingen kunt voeren, waarbij je de regie in het gesprek houdt en smart afspraken met je leerling kunt maken.
 • Je loopbaanleergesprekken leert voeren met je leerlingen.
 • Je criteriumgerichte interviews en reflectiegesprekken kunt voeren.
 • Je lastige gesprekken met ouders kunt voeren.
 • Je je lessen aantrekkelijker kunt maken, zodat je je leerlingen stimuleert en motiveert.
 • Je op een constructieve manier feedback kunt geven.
 • Je effectief en efficiënt met je team kunt vergaderen.
 • Je stelt je eigen grenzen en je kan assertief reageren
 • Je deelt je tijd efficiënt en effectief in.
 • Je coacht je leerlingen en/of collega’s, zodat je ze resultaatgericht kunt begeleiden hun doelen te behalen.
 • Je begeleidt en coacht je team naar een resultaatverantwoordelijk team.
 • Je begeleidt je team in het behalen van hun doelen.

Onze visie op leren in de 21 eeuw

Wat is nodig voor succesvol/toekomst proof onderwijs?

De maatschappij verandert, verandert jouw onderwijs mee?

Wat vind jij als docent belangrijk? Wat wil je als school of team aan je leerlingen of studenten meegeven? Wat vraagt de omgeving, de maatschappij en het werkveld van je leerlingen? De antwoorden op die vragen zijn het startpunt van hoe ik te werk ga met docententeams. In samenhang met de missie, visie en kernwaarden van de school, gaan we aan de slag om competenties te ontwikkelen die jou in staat stellen om je leerlingen/ studenten zo te begeleiden dat ze optimaal leren in de 21-ste eeuw. Om volop deel te nemen aan de maatschappij.

We bepalen wat nodig is om jullie doelen te realiseren. Dat kan op het gebied van het ontwerpen en ontwikkelen van leeractiviteiten, het begeleiden van leerlingen/studenten en/of beoordelen en feedback geven. In een team leer je het effectiefst. Samen kun je leren, ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en reflecteren.

Zie voor meer informatie het model hieronder. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak,ik denk graag met jullie mee.

 

Carol Lamers | Deltatrainingen

[Klik op de afbeelding om naar een interactieve pdf te gaan...]

 infographic leren in de 21e eeuw deltatrainingen