foto aanpakIn al mijn trainingen, workshops en coaching ligt de nadruk op jouw praktijk. Ik inventariseer wat voor jou lastige situaties zijn. Je brengt de aangeboden theorie direct in de praktijk. De trainingen zijn zo opgebouwd dat je de tips die voor jou werken, morgen kunt toepassen in de praktijk. Bij de meeste trainingen volgt een terugkomdag, zodat je terug kunt koppelen wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Daar gaan we de terugkomdag mee aan de slag.

Doelen die je zou kunnen bereiken zijn:

 • Je creëert een ontspannen sfeer en prettig leerklimaat in de klas, waarbij jouw grenzen helder zijn.
 • Je consequent die grenzen kunt bewaken.
 • Je de leerling verantwoordelijk maakt voor zijn/haar gedrag.
 • Je voortgangsgesprekken met leerlingen kunt voeren, waarbij je de regie in het gesprek houdt en smart afspraken met je leerling kunt maken.
 • Je loopbaanleergesprekken leert voeren met je leerlingen.
 • Je criteriumgerichte interviews en reflectiegesprekken kunt voeren.
 • Je lastige gesprekken met ouders kunt voeren.
 • Je je lessen aantrekkelijker kunt maken, zodat je je leerlingen stimuleert en motiveert.
 • Je op een constructieve manier feedback kunt geven.
 • Je effectief en efficiënt met je team kunt vergaderen.
 • Je stelt je eigen grenzen en je kan assertief reageren
 • Je deelt je tijd efficiënt en effectief in.
 • Je coacht je leerlingen en/of collega’s, zodat je ze resultaatgericht kunt begeleiden hun doelen te behalen.
 • Je begeleidt en coacht je team naar een resultaatverantwoordelijk team.
 • Je begeleidt je team in het behalen van hun doelen.