Onderwijstips

Loopbaanleren leidt tot betere opleidingskeuzes, vergroot de motivatie van leerlingen en levert een bijdrage aan de vermindering van voortijdig schoolverlaten.

Kwaliteit van keuzes
Uit landelijk onderzoek in het vmbo en mbo blijkt dat veel tegen en over de leerling wordt gezegd maar nauwelijks met de leerling wordt gesproken. Hoe maak je de leerling tot hoofdrolspeler in zijn eigen loopbaan?

Scholen staan voor de uitdaging de kwaliteit van de keuzes van een leerling voor opleidingsrichting en beroepstoekomst te verbeteren. Dit vraagt om een dialoog met de deelnemer over zijn talenten, vaardigheden, ambities en affiniteiten en de ontwikkeling van de school tot een loopbaancentrum waarbij het beroepenveld een belangrijke inbreng heeft.

Wat betekent loopbaanleren?

Lees verder over Loopbaan-leergesprekken

excellente docentZo word je een excellente docent!

Oei. Dat is even wennen. Had je vroeger als docent met een vaste aanstelling weinig te vrezen, nu wordt je werk ineens beoordeeld. Sterker nog, aan die beoordeling worden consequenties verbonden. Er wordt een dossier gevormd over je functioneren en soms is je baan opeens niet zo zeker meer.

Blijf je ontwikkelen

Eigenlijk is dat niet eens zo gek. Waarom zou je als docent uitgeleerd zijn als je eenmaal je lesbevoegdheid op zak hebt? Juist in een vak waar zoveel van je geëist wordt, waar je nieuwe vaardigheden moet blijven ontwikkelen, is stilstand funest. En dat beginnen schoolleiders, schoolbesturen en de inspectie ook in te zien. Alle reden dus om je te blijven ontwikkelen en een excellente docent te worden.

Lees verder over Zelfverzekerd en ontspannen voor de klas

“Om eerlijk te kunnen selecteren, krijgen jullie allemaal dezelfde opdracht: Klim in de boom!”

hoe hoog scoort jouw schoolVijf differentiatie mogelijkheden:
Er zijn grofweg  vijf manieren waarop leerlingen van elkaar verschillenin leren. Wanneer je differentieert in de les kom je tegemoet aan deze verschillen. De vijf differentiatiemogelijkheden en enkele ideeën om dat in de les toe te passen zijn de volgende:

Lees verder over Vijf manieren om in je les te differentiëren

dartbord1. Geef aan wat het onderwerp is en wat de leerlingen gaan leren deze les. 

B.v. Vandaag gaan we het hebben over de persoonsvorm, jullie weten aan het eind van de les wat de persoonsvorm is en hoe je hem kunt vinden in de zin.


2. Geef aan waarom ze het moeten leren.

Als je goed wilt leren spellen, is het belangrijk om te weten wat de persoonsvorm is. (Geef een voorbeeld) Wat is het effect op een lezer van een brief/e-mail vol spelfouten? Je kunt ook aan de leerlingen vragen waarom je goed moet leren spellen. Dat maakt het interactiever.


3. Geef aan wat en hoe ze het moeten leren/toepassen (resultaat aan het eind van de les)

B.v. Aan het eind van de les, weet je wat de persoonsvorm is en kun je hem uit een zin halen (= toepassen).


4. Aan het eind van de les check je of de leerdoelen gehaald zijn door vragen te stellen. Trek hier tijd voor uit!

Wat heb je vandaag geleerd? Heb je de doelen gehaald? Zo niet, wat lukt nog niet? Wat ga je doen om het de volgende les wel onder de knie te hebben? (Kom er de volgende les op terug en check)

duimen omhoog

Hieronder vind je tips om je les goed te beginnen, aandacht te vragen, een goede instructie te geven en je les af te sluiten.

Tips om je les goed te beginnen:

  • Ga duidelijk zichtbaar bij de deur staan en maak contact met de leerlingen.
  • Zeg gedag, geef zo nodig, gewenst gedrag aan met een glimlach. “Zet je die pet even af?”
  • Toon belangstelling (hoe ging de voetbalwedstrijd?) en noem leerlingen bij naam.
  • Sta er zelfverzekerd: rechtop, voeten wat uitelkaar en je hoofd omhoog, neem een open en energieke houding aan.
  • Stem af op de leerlingen en houd contact. Als er iets gebeurd is, laat ze even stoom afblazen, dan kan je straks sneller met je les beginnen.
Lees verder over Tips om je les goed te laten verlopen

Welke vragen stel je in de les en wat is je doel?

vraagteken1. Zichtbaarheid van het denken

Door het stellen van vragen wordt het voor de docent zichtbaar en hoorbaar hoe de leerlingen er voor staan. (begrijpen ze de stof?) N.a.v. de vragen kan de docent besluiten de instructie of de werkwijze aan te passen.

2. Aansluiten bij voorkennis

Door het stellen van open vragen (beginnen met: wie, wat waar, wanneer, hoe, welke, wat maakt dat?) kom je te weten wat de leerlingen al weten van een bepaald onderwerp. Het aansluiten bij voorkennis in het geven van uitleg of instructie resulteert in beter onthouden en betere leerresultaten.

3. Effectieve beklijving van nieuw te leren informatie

Het stellen van vragen is één van de sleuteltechnieken om leerlingen aan te moedigen een productieve interactie met de leerstof aan te gaan. Informatie beklijft beter.

 

Lees verder over Stel een vraag en houd 8 seconden je mond