Onderwijstips

Fotolia 28660322_XS1. Leiding geven en grenzen stellen

 

  • duidelijk verstaanbare regels en grenzen;
  • grenzen en regels daadwerkelijk en eenduidig toepassen
  • niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit van de regels is van belang

 

Lees verder over De vijf pedagogische vaardigheden

Fotolia 28661459_XSHet groepsproces is lineair waarbij de fasen elkaar opvolgen. De sfeer in de groep kent traditioneel twee dieptepunten, waar men met elkaar en met de docent de strijd aangaat.

In principe doorloopt een groep alle fasen, ongeacht de tijd dat je bij elkaar bent. Het proces past zich als het ware aan aan de tijd. Bij langlopende groepen kan het zijn dat er na enige tijd opnieuw een groepsproces optreedt, waarbij wederom de strijd om de macht ontstaat.

Lees verder over Groepsprocessen in de klas

imagescak0bohwOrthopedagoge Astrid Boon kreeg landelijke bekendheid met haar standpunt dat strafregels goed en nuttig zijn.

Als een kind regelmatig een ander kind slaat, kun je in haar optiek het beste strafregels geven om dit negatieve gedrag af te leren. Komt een leerling drie keer te laat? Strafregels! Boeken vergeten? 50 keer "ik moet mijn boeken altijd bij me hebben"!

Strafregels zijn in praktijk echter uitermate demotiverend. Het belemmert de sociale verbondenheid tussen de leerkracht/docent en de leerlingen. Want hoe kun je je sociaal verbonden voelen met degene die jou telkens straft? Zoals ik in het artikel Wat motiveert leerlingen beschreef, is juist die sociale verbondenheid erg belangrijk om leerlingen betrokken te houden.

Lees verder over Het nut van strafregels

Fotolia 30951581_XSDe meeste mensen die in het onderwijs werken, hebben een grote behoefte om anderen te helpen. Waarschijnlijk geldt dit ook voor jou. Als je die eigenschap vervolgens combineert met een vorm van perfectionisme dan heb je een ideale voedingsbodem om altijd bezig te zijn met je werk. Wat vroeg of laat funest is voor je motivatie.

Als je de dingen graag goed doet, gaat er snel veel tijd in al je activiteiten zitten. Lessen voorbereiden, proefwerken maken, de klas versieren, projecten opzetten, gesprekken met ouders of leerlingen. Als je er aan begint denk je altijd sneller klaar te zijn dan de tijd die er uiteindelijk in een klus gaat zitten. 'Even' iets opzoeken op internet mondt zomaar uit in anderhalf uur surfen naar DE perfecte opdracht of foto.

Zou het niet een heerlijk voornemen zijn om wat meer tijd voor jezelf creëren? En meer werk in minder tijd te kunnen afronden? 

Lees verder over Waarom heb je tijd te kort?

depriopwerk 365x243Het feit dat jij niet lekker in je vel zit, kan een scala aan oorzaken hebben. Je ervaart stress doordat je voor een moeilijke klas staat. Of doordat een baan in het onderwijs eigenlijk niet bij je past. Stress ontstaat ook doordat er teveel eisen aan je gesteld worden van te veel verschillende kanten. Leerlingen, ouders, collega's en schoolleiding hebben allemaal zo hun eigen verwachtingen van jou. Stress kan ook ontstaan doordat de fysieke omstandigheden waaronder jij moet werken niet optimaal zijn. Misschien werk je in een noodlokaal waar de akoestiek je hoofdpijn bezorgt, is de verlichting in je lokaal niet goed of zitten de kinderen veel te dicht bij je. Maar uiteraard is het ook mogelijk dat jouw stress veroorzaakt wordt door problemen in je thuissituatie.

Lees verder over Als juf niet lekker in haar vel zit...

1390674143Er zijn drie vormen van motivatie: 

  1. Demotivatie (Gebrek aan motivatie)
  2. Extrinsieke motivatie (Motivatie uit gehoorzaamheid, zelfcontrole, interne beloningen of persoonlijk belang)
  3. Intrinsieke of autonome motivatie (Werkelijk interesse hebben, genieten, bevrediging van behoeften)
Lees verder over Wat motiveert leerlingen?