foto carol workshopIk werk met docenten teamleiders en onderwijsondersteunend personeel . Als je je in één of meerdere situaties herkent, kan ik iets voor je betekenen!

 • Je lessen lopen niet zoals je ze had gepland, soms loopt het zelfs uit de hand.
 • Je gesprekken met leerlingen verlopen niet zoals je zou willen, als je ze wil motiveren, kom je vaak niet verder dan: “Je moet beter je best doen.”
 • Door de invoering van Competentie Gericht Onderwijs, wordt er van je verwacht dat je de leerlingen coacht en dat vind je lastig.
 • Je bent teamleider en je wilt je team begeleiden naar een Resultaat Verantwoordelijk Team, maar je ervaart weerstand van je team.
 • Je ervaart op een aantal momenten flinke werkdruk en je komt in tijdnood.
 • Je vindt het soms lastig je leerlingen te motiveren
 • Je ervaart de vergaderingen als tijdrovend en niet effectief.
 • Je merkt als teamleider of directielid dat collega’s zich regelmatig ziek melden vanwege de werkdruk.

 

Je leert:

 • Hoe je ontspannen voor de klas kunt staan en consequent je grenzen stelt.
 • Hoe je reflectiegesprekken en criteriumgerichte interviews met leerlingen voert en smartafspraken met ze maakt en de leerling verantwoordelijk maakt voor zijn/haar eigen gedrag.
 • Hoe je omgaat met een team in weerstand.
 • Hoe je je tijdverspillers leert kennen, hoe je tijd ovehoudt en hoe je omgaat met stressvolle pieken in het onderwijs.
 • Hoe je leerlingen motiveert en inspireert d.m.v. activerende didactiek en hoe jij communiceert met je leerlingen.
 • Hoe jullie als team effieciënt en effectief vergaderen.
 • Hoe je als teamleider je collega's coacht en motiveert.
 • Hoe je lastige gesprekken voert met ouders 
 • Hoe je een ouderavond kunt organiseren, waarbij je ouders handvatten geeft hoe ze hun tiener coachen.

Deltatrainingen staat voor maatwerk. Tijdens de intake zullen we het samen hebben over de knelpunten die er zijn en wat het gewenste resultaat is. Hoe ziet voor jullie de ideale situatie eruit? We bespreken wat er nodig is om dit eindresultaat te bereiken. Dat kan in de vorm van een training, coaching of workshop zijn. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op.