5-rollen-van-dooenten1) Gastheer: stemt af

Informele fase: de les starten. Verbaal en non-verbaal contact leggen met de leerlingen.
Gedrag: echt zijn, zelfverzekerd staan, rondlopen en gesprekjes aanknopen. Op tijd in de les zijn. Afstemmen op de lln.
Tijd: circa 5 min.


 2) Presentator: vangt de aandacht

Formele fase: de aandacht gericht krijgen op de persoon van de docent. De aandacht vangen is het meest energievretende moment van de les.
Gedrag: centrale plaats in het lokaal innemen, de leiding nemen in woorden ondersteund door de gebaren. Aankijken, monden dicht, pennen neer. De openingszin goed voorbereiden!
Tijd: 2-4 min.

 


3) Didacticus: geeft instructie

De aandacht is gevangen en het doel is zo snel mogelijk starten met de lesstof.
Toelichten van de werkvorm m.b.v. de complete instructie.
Gedrag: complete instructie geven op een heldere manier, bij uitleg hardop denken. 
Voordoen, activeren, overlaten, op lln afstappen en vragen wat de reden is dat ze niet aan het werk kunnen.


4) Pedagoog: houdt orde en zorgt voor werksfeer

Orde houden. Als de voorgaande fasen goed zijn doorlopen, kun je lang uit de ordeproblemen blijven.
Gedrag: duidelijk zijn in het hanteren van regels geformuleerd in wat je wel wilt en in gedragstermen, corrigeren op gedrag, niet op de persoon, wenselijk gedrag benoemen, waardering uitspreken als de lln zijn gedrag herstelt, ontspannen en rustig praten, lijst met overtredingen en correcties paraat hebben.


 

5) Afsluiter: alle rollen komen samen, afscheid nemen van elkaar

De tijd nemen om af te sluiten, les met elkaar samenvatten, reflecteren, huiswerk opgeven.
Gedrag: tevreden en ontspannen handelen, regels benoemen voor het opruimen.
Tijd: 5-10 min.