Trainingen

scrollenOp deze pagina krijg je informatie over de trainingen van Deltatrainingen.
Scrollen maar, om zeker te weten dat je niks mist!

21e eeuwse vaardighedenWelke vaardigheden zijn er nodig in de huidige kennissamenleving? Wordt er in het onderwijs voldoende aandacht besteed aan vaardigheden die leerlingen nodig hebben om in de veranderende maatschappij goed te kunnen leven, leren en werken?

Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, samenwerken, ICT-geletterdheid, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en communicatie blijken hiervoor nodig. Dergelijke vaardigheden worden samengevat met de term 21st century skills. Docenten zullen in staat moeten zijn onderwijs te bieden waarin leerlingen deze vaardigheden (verder) ontwikkelen.

Uit onderzoek blijkt dat de 21e eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Er is beperkte aandacht voor de vaardigheden en in reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor.

Vooral creatief en probleemoplossend denken en handelen en digitale geletterdheid waren nog weinig uitgewerkt. Dit zijn ook de vaardigheden waarover docenten aangeven behoefte te hebben aan meer kennis en inzicht in wat de vaardigheden concreet inhouden en aan lesmaterialen voor concrete houvast in de praktijk.

Lees meerLees minder

In deze training gaan we aan de slag met:

 • Het stimuleren van hoger orde leren (Taxonomie van Bloom); je past je huidige lessen hierop aan.
 • Wat betekent creativiteit voor het leren en onderzoeken in de 21e eeuw en hoe kun je dit implementeren in je lessen?
 • Hoe (her) schrijf je lesopdrachten, zodat er wordt aangezet tot divergeren en convergeren?
 • Wat is kritisch denken en hoe kan je je leerlingen hiertoe aanzetten?
 • Welke andere 21e eeuwse vaardigheden komen kijken bij kritisch denken? (mediawijsheid/informatievaardigheden/onderzoekvaardigheden)
 • Hoe kan ik leerlingen/studenten nog meer laten samenwerken?

Werkwijze

In deze training worden theorie en praktijk afgewisseld, ik ga uit van jullie praktijksituaties. De training wordt in 2 dagen gegeven. Deze training kan ook in een verkorte versie in drie dagdelen gegeven worden. In de training ontwikkel je opdrachten en lessenreeksen die je de volgende dag kunt geven in je klassen.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

Voor deze training nu ook open inschrijving mogelijk!

Het betreft een ééndaagse training op een locatie in Nijmegen, van 9.30-17.00 uur .
Kosten open inschrijving: € 350,00 (BTW vrij), inclusief lunch, koffie, thee en materiaal.

Inschrijven kan via het aanvraagformulier.

Data:

 • 14 juni 2019
 • 13 september 2019

Contact:

Heb je vragen? Neem gerust contact op, bel, app of mail me. Ik antwoord meestal dezelfde dag nog.
tel. 06-51 98 58 88  |  e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 phone   whatsapp  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Derdeklasser Tim wordt door veel docenten bestempeld als een bemoeial en een zeurpiet. In voortgangsvergaderingen valt zijn naam geregeld en er wordt volop gezucht. De kans is groot dat de docenten al gesprekken met hem hebben gehad, hem hebben gestraft of verboden hebben om het ongewenste gedrag voort te zetten. Ze proberen zijn lastige gedrag te onderdrukken. Het gedrag is ongewenst Het mag er niet zijn.

Wat nu als je er eens op een andere manier naar zou kijken? Als je de neiging van Tim zich overal mee te bemoeien niet als een probleem benadert, maar als een gegeven?

Lees meerLees minder

Je zou dan een volgende stap kunnen zetten. Je kunt er een mogelijkheid van maken. Precies dat deed één van de docenten. Hij sprak met de klas en Tim af dat als er problemen waren, Tim voortaan het woord zou nemen. Hij zei: "Als een docent bijvoorbeeld jullie proefwerken niet snel genoeg nakijkt, dan spreekt Tim de docent erop aan. Hij kan dat goed, laten we het hem dan ook laten doen." Wat bleek? Tim voelde zich gevleid en nam zijn taak serieus. Hij bemiddelde als een echte vakman.

In deze training ga ik uit van jullie praktijksituaties. Wat vinden jullie lastig in gesprekken met leerlingen en wat in klassensituaties?

In de training gaan we aan de slag met:

 • Wat is oplossingsgericht werken? Hoe kan ik dat inzetten in de klas en in individuele gesprekken met leerlingen?
 • Contact maken met de leerling door naar ze te luisteren, door te vragen, samen te vatten en begrip en interesse te tonen.
 • Oplossingsgerichte gesprekken voeren: Je kan structuur in gesprekken met leerlingen brengen. Je kan de verschillende fases in een oplossingsgericht gesprek doorlopen. Je kan de leerling aanzetten tot reflectie door de leerling te laten onderzoeken wat voor hem de juiste oplossing/keuze is en hoe hij desbetreffende competentie verder kan ontwikkelen. Je leert de leerling zelfverantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces, je leert hem/haar de koppeling te maken van theorie naar praktijk en je leert hoe je leerlingen inzicht geeft in eigen persoon en handelen. Verder leer je welke taal hoort bij oplossingsgericht werken en krijg je verschillende handige tools, die je morgen kunt inzetten in de klas of bij individuele leerlingen


Werkwijze:

In deze training worden theorie en praktijk afgewisseld, ik ga uit van jullie praktijksituaties.  De training wordt in 1 dag en een terugkomdagdeel gegeven. Mijn aanpak is vooral praktisch. Je krijgt praktijkopdrachten mee om te oefenen in de klas.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

Voor deze training nu ook open inschrijving mogelijk!

Het betreft een ééndaagse training op een locatie in Nijmegen, van 9.30-17.00 uur .
Kosten open inschrijving: € 350,00 (BTW vrij), inclusief lunch, koffie, thee en materiaal.

Inschrijven kan via het aanvraagformulier.

Data:

 • 5 juni 2019
 • 27 september 2019

Contact:

Heb je vragen? Neem gerust contact op, bel, app of mail me. Ik antwoord meestal dezelfde dag nog.
tel. 06-51 98 58 88  |  e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 phone   whatsapp  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Maak leren zichtbaar door formatieve evaluatie en toetsing.

Hoe hard docenten ook hun best doen, er is altijd wel een wens om leerlingen nóg beter te laten presteren. De wil om te blijven leren, om steeds verder te komen en je te ontwikkelen, zit in de mens ingebakken. Succesvolle docenten hebben passie voor het leren van hun leerlingen/studenten en voor hun vooruitgang. Een bewezen effectieve manier om nog meer uit je leerlingen/studenten te halen is formatieve assessment.

Formatief wordt vaak afgezet tegen summatief in de context van "beoordelen". Als je summatief beoordeelt, geef je een cijfer of oordeel over een product (voldoende, onvoldoende). Beoordeel je formatief, dan ben je gericht op de ontwikkeling: wat is goed en hoe kun je het nog beter maken?

Lees meerLees minder

formatieve assessmentFormatieve assessment is een manier om leerlingen/studenten te helpen een volgende stap te zetten in hun leerproces. Je focust daarbij op hun ontwikkeling. Dit doe je door leerlingen de juiste vragen te stellen en feedback te geven op het leren (teacher assessment). Maar leerlingen/studenten leren ook van gesprekken met hun klasgenoten (peer-assessment). Bovendien leren ze om te reflecteren op hun eigen leerresultaten (self-assessment).

Deze training is gebaseerd op het boek van John Hattie: "Leren zichtbaar maken" en het praktijkboek van Shirley Clarke: "Leren zichtbaar maken met Formatieve Assessment". Wanneer is deze training iets voor jou/jouw team of school?

 • Als je iedere leerling/student wilt laten zien dat hij kan groeien.
 • Als je het belangrijk vindt dat leerlingen/studenten eigenaar worden van hun leerproces.
 • Als je de focus wilt leggen op het leerproces en niet op ‘het juiste antwoord geven’.

In deze training gaan we aan de slag met:

 • Van taakgericht nar doelgericht leren
 • De essentie van formatieve assessment in de leercultuur van de school en de klas
 • Coachend en oplossingsgericht feedback geven
 • Leerdoelen, succescriteria en excellentie ontwikkelen
 • Hoe je 21e eeuwse vaardigheden in je lessen implementeert en linken maakt naar het werkveld en de maatschappij
 • Formatieve evaluatie en toetsing

Werkwijze:

In deze training worden theorie en praktijk afgewisseld, ik ga uit van praktijksituaties van de docenten. Deze training kan in dagdelen of 3 dagen (met een tussenpose van een paar weken) gegeven worden.  Mijn aanpak is vooral praktisch. Neem eigen lesmateriaal en een laptop mee, want we ontwikkelen nieuw materiaal en lessen, die je morgen kunt geven.

Voor deze training nu ook open inschrijving mogelijk!

Het betreft een ééndaagse training op een locatie in Nijmegen, van 9.30-17.00 uur .
Kosten open inschrijving: € 350,00 (BTW vrij), inclusief lunch, koffie, thee en materiaal.

Inschrijven kan via het aanvraagformulier.

Data:

 • 28 juni 2019
 • 4 oktober 2019

Contact:

Heb je vragen? Neem gerust contact op, bel, app of mail me. Ik antwoord meestal dezelfde dag nog.
tel. 06-51 98 58 88  |  e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 phone   whatsapp  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

registerleraar-e1sFn8Oxuv differentierenDocenten en leerkrachten staan elke dag voor de uitdaging het beste uit alle leerlingen naar boven te halen. Hoe realiseer je dat? Hoe kom je in een groep van pakweg dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? Dat ga je leren in deze 2 daagse training.

In deze training leer je:

 • Voorwaarden om goed te differentiëren:  de piramide van docentvaardigheden (waaronder de vijf rollen van de docent).
 • Vijf manieren van differentiëren (tempo, niveau, interesse, leerstijl en begeleidingsbehoefte)
 • Hoe je start met differentiëren: verzamelen gegevens, analyseren, clusteren van leerlingen en ontwerpen van aanbod
 • Hoe je differentieert in instructie: het ADI en IGDI (+) model
 • Hoe je taakgericht en procesgericht feedback geeft (gebaseerd op John Hattie)
 • Hoe je gedifferentieerd toetst (summatief en formatief)

Lees meerLees minder

differentierenWerkwijze:

In deze training worden theorie en praktijk afgewisseld, ik ga uit van praktijksituaties van de docenten. De 2e dag is een terugkomdag. Mijn aanpak is vooral praktisch. Neem eigen lesmateriaal en een laptop mee, want we ontwikkelen gedifferentieerde activerende lessen, die je morgen kunt geven.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

Voor deze training nu ook open inschrijving mogelijk!

Het betreft een ééndaagse training op een locatie in Nijmegen, van 9.30-17.00 uur .
Kosten open inschrijving: € 350,00 (BTW vrij), inclusief lunch, koffie, thee en materiaal.

Inschrijven kan via het aanvraagformulier.

Data:

 • 6 juni 2019
 • 16 september 2019

Contact:

Heb je vragen? Neem gerust contact op, bel, app of mail me. Ik antwoord meestal dezelfde dag nog.
tel. 06-51 98 58 88  |  e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 phone   whatsapp  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Eigenaarschap bij de leerling

Leerlingen of studenten zijn soms lastig te motiveren. Ze vinden het vak niet leuk, begrijpen niet waarom ze iets moeten leren, denken dat ze het niet kunnen of hebben eenvoudigweg geen zin.
Hoe krijg je leerlingen/studenten zo ver dat ze de regie pakken over hun eigen leren? Hoe vaak heb je het met je leerlingen/studenten over hoe leer ik? Wat werkt voor mij? Waarom doe ik wat ik doe?
In deze training leer je hoe je je lessen zo inricht, dat je leerlingen/studenten precies weten wat er van ze wordt verwacht, op welke verschillende manieren ze dat aan kunnen pakken en welke keuzes ze hebben om hun doelen te behalen.

Deze training is bedoeld voor iedereen die werkt met groepen leerlingen/studenten en die graag wil weten hoe je de motivatie van mensen om iets te leren, positief kunt beïnvloeden.

Lees meerLees minder

NLPInhoud:

In deze training:

 • Leer je hoe je doelgerichte lessen ontwerpt en geeft met criteria waaraan de leeringen/studenten moeten voldoen.
 • Leer je hoe je het leren van je studenten/leerlingen zichtbaar maakt (formatief evalueren)
 • Je leert leeractiviteiten te ontwikkelen die je leerlingen/studenten helpen hun leerdoelen te behalen
 • Je leert doelgerichte coachinggesprekken te voeren en feedback te geven aan leerlingen/studenten op inhoud èn op (leer)proces niveau. Waar ga je heen? (Doel) Waar sta je nu? en Wat heb je dus nog te doen om je doelen te behalen? 

Hoe?

Deze tweedaagse training  (2 keer een dag of 4 dagdelen) is praktisch; de nadruk ligt op toepassen en doen. De theorie die wordt aangeboden, staat in dienst van de praktijk. Je gaat naar huis met handvatten, die je direct in je eigen lessituaties kunt toepassen.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

registerleraar-de-vijf-rollen-trainingEen effectieve docent weet in de klas een situatie te scheppen die leerlingen in een leermodus brengt (en houdt!). De vijf rollen helpen daarbij: de rol van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. Elke rol hoort bij een bepaalde fase van de les en kent specifiek gedrag. Deze training is gebaseerd op het boek "De vijf rollen van de leraar" van Martie Slooter (CPS, 2009, ISBN 978-90-6508-616-7)
De gastheer verwelkomt zijn leerlingen bij binnenkomst en maakt  bewust contact. De docent als presentator verandert zijn focus van individueel contact naar contact met de hele groep. Hij vertoont daarbij leiderschapsgedrag en bepaalt de regels voor de komende les. De docent als didacticus legt de leerstof op verschillende manieren uit en activeert vervolgens het denkproces bij de leerlingen en geeft hierop feedback. De effectiviteit van de docent wordt zichtbaar in het leergedrag van leerlingen. De pedagoog zorgt voor een veilig leerklimaat, duidelijk en voorspelbaar. In de rol van afsluiter laat de docent de leerlingen reflecteren op lesinhoud en leerproces: zijn de lesdoelen behaald? En sluit zijn les op een effectieve manier af.  In dit filmpje worden de rollen nog een keer uitgelegd.

Lees meerLees minder

5-rollen-van-dooentenDocenten die de vijf rollen goed beheersen, beïnvloeden op een positieve manier het leerproces en de leerlingresultaten en hebben een optimale basis om meer complexere vaardigheden te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld activeren, motiveren en differentiëren.

In deze training leer je:

 • Wat de vijf rollen van de docent zijn en welk gedrag erbij hoort
 • Hoe je een goede les met structuur geeft
 • Hoe je lesdoelen formuleert en evalueert
 • Hoe je de aandacht krijgt in de les
 • Hoe je grenzen stelt.

Werkwijze:

Practice what you teach: Deze hele dag is één grote les, zoals een goede les eruit hoort te zien. Je ervaart dus zelf hoe het is om op deze manier les te krijgen. Je oefent met het gedrag wat hoort bij de 5 rollen, ondersteund door theorie. Lees hier wat andere deelnemers van deze training vonden.

Voor deze training nu ook open inschrijving mogelijk!

Het betreft een ééndaagse training op een locatie in Nijmegen, van 9.30-17.00 uur .
Kosten open inschrijving: € 350,00 (BTW vrij), inclusief lunch, koffie, thee en materiaal.

Inschrijven kan via het aanvraagformulier.

Data:

 • 13 juni 2019
 • 6 september 2019

Contact:

Heb je vragen? Neem gerust contact op, bel, app of mail me. Ik antwoord meestal dezelfde dag nog.
tel. 06-51 98 58 88  |  e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 phone   whatsapp  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

BbLOYAVrrm training de orde in orde in de klasWat doe je als je je leerlingen niet bij de les houdt? Je constant moet waarschuwen en dat je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt? Vind je het soms lastig je grenzen te bewaken in de klas? Zou je graag doelgericht en in een prettige sfeer les willen geven en contact met je leerlingen willen maken? Wil je gestructureerd je les geven, zonder dat je de hele les het gevoel hebt "de politieagent" uit te moeten hangen? In de training gaan we bekijken en oefenen hoe:

Lees meerLees minder

 • training orde in orde in de klasje contact maakt met je leerlingen
 • je grenzen bewaakt
 • je je les opbouwt
 • je klassengesprekken voert en smartafspraken met je leerlingen maakt
 • leerlingen verantwoordelijk maakt voor hun eigen gedrag
 • activerende didactiek helpt om leerlingen te activeren en motiveren
 • je inzicht krijgt in wat maakt dat consequent zijn in de klas lastig voor je is


Werkwijze:

In de training “De orde in orde in de klas” worden theorie en praktijk afgewisseld, ik ga uit van praktijksituaties van de docenten.  Mijn aanpak is vooral praktisch. Morgen kan je het geleerde toepassen in de klas. Deze training kan ook bij jou op school gegeven worden. Wil je lezen wat deelnemers die de training al volgden ervan vonden? Klik dan hier.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

PJK9XLNMuO Loopbaanleergesprekken voerenLoopbaanleren leidt tot betere opleidingskeuzes, vergroot de motivatie van leerlingen en levert een bijdrage aan de vermindering van voortijdig schoolverlaten.

Kwaliteit van keuzes
Uit landelijk onderzoek in het vmbo en mbo blijkt dat veel tegen en over de leerling wordt gezegd maar nauwelijks met de leerling wordt gesproken. Hoe maak je de leerling tot hoofdrolspeler in zijn eigen loopbaan?  Scholen staan voor de uitdaging de kwaliteit van de keuzes van een leerling voor opleidingsrichting en beroepstoekomst te verbeteren. Dit vraagt om een dialoog met de deelnemer over zijn talenten, vaardigheden, ambities en affiniteiten en de ontwikkeling van de school tot een loopbaancentrum waarbij het beroepenveld een belangrijke inbreng heeft.

Lees meerLees minder

Loopbaanleren betekent:

 • jongeren leren keuzes te maken
 • jongeren leren te reflecteren op hun loopbaancompetenties
 • optimale talentontwikkeling van jongeren

De training: 

loopbaanvragenJe bent decaan of mentor en hebt geregeld gesprekken met studenten, waarin vooral jij hard aan het werk bent door oplossingen te zoeken en aan te dragen of waarin je vooral tegen de leerling praat en niet met de leerling. Je krijgt de leerling niet aan het reflecteren  en de leerling maakt wellicht niet de juiste (studie)keuze.

Tijdens deze training leer je hoe je samen met de leerling onderzoekt welke wensen, waarden, kwaliteiten en competenties van belang zijn voor zijn loopbaan. Je zet de leerling aan tot reflectie, zodat hij weloverwogen keuzes kan maken in werk en leren. De leerling voelt zich gehoord en is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes/oplossingen.  

Contact maken: 

 • Je kunt contact maken met de studenten door naar ze te luisteren, door te vragen, samen te vatten en begrip en interesse te tonen. 

Oplossingsgerichte reflectiegesprekken voeren samen met leerling onderzoeken wat de juiste keuze/oplossing is

 • Je kunt structuur in gesprekken met studenten brengen. Je kunt de verschillende fases in een reflectiegesprek doorlopen. Je houdt de regie in het gesprek. Je kunt de leerling aanzetten tot reflectie door hem te laten onderzoeken wat voor hem de juiste oplossing/keuze is. 

Vijf loopbaancompetenties:

 • Je weet welke vijf loopbaancompetenties (kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, werkexploratie en netwerken) nodig zijn om loopbaanzelfsturing te realiseren en kan hierop aansturen in gesprekken met studenten.

Werkwijze:

In deze training worden theorie en praktijk afgewisseld, ik ga uit van praktijksituaties van de docenten. De 2e dag is een terugkomdag. Mijn aanpak is vooral praktisch. Morgen kan je het geleerde toepassen in je gesprekken. Wil je weten wat deelnemers die deze training al volgende ervan vonden? Klik dan hier.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

GxGx45gYXL activerende didactiek enh samenwerkend lerenActiverende didactiek en samenwerkend leren

Hoe breng je structuur in je les? Wie is er in jouw les het hardst aan het werk, jij of je leerlingen? Hoe geef je een afwisselende les, waarbij de leerlingen actief aan het leren zijn? Hoe implementeer je 21e eeuwse vaardigheden in je lessen? Dat leer je in de nieuwe training: Activerende didactiek en samenwerkend leren.

Lees meerLees minder

training activerende didactiekWe gaan aan de slag met:

 • Structuur en opbouw van je les
 • Leerlingen bewust maken van hun leergedrag en leerdoelen
 • Activerende werkvormen
 • Samenwerkend leren
 • 21e eeuwse vaardigheden in je lessen
 • 5 manieren om te differentiëren in je les

Werkwijze:
In deze training worden theorie en praktijk afgewisseld, ik ga uit van praktijksituaties van de docenten. De 2e dag is een terugkomdag. Mijn aanpak is vooral praktisch. Morgen kan je het geleerde toepassen in de klas. Deze training kan ook bij jou op school gegeven worden. Wil je lezen wat deelnemers die deze training volgende ervan vonden? Klik dan hier.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

Coachen is een vak. Intuïtie alleen is niet voldoende. Hoe zorg je dat je leerlingen daadwerkelijk een stap zetten? Dat ze optimaal leren functioneren en écht in beweging komen? Als coach werk je resultaatgericht en je stimuleert de ander in actie te komen en zelf de regie te nemen. En je leert hoe je in je rol als coach blijft en je je niet laat verleiden in de rol van redder te stappen.

Lees meerLees minder

praktische coachingsvaardigheden voor docentenTijdens deze 2-daagse training leer je de basisvaardigheden van het coachvak

 • Waardenvrij luisteren en vragen stellen
 • Observeren in plaats van interpreteren
 • Non-verbale communicatie lezen en benutten
 • Werken met kwaliteiten en uitdagingen 
 • Beïnvloedingsvaardigheden inzetten
 • Oplossingsgericht werken 
 • Werken met coachdoelen 
 • Naar je eigen rol in het gesprek kijken
 • Resultaat uit je gesprekken halen

Werkwijze:
Praktische coachingsvaardigheden voor docenten en mentoren is een meteen toepasbare korte training waarmee je direct op school (en thuis) aan de slag kunt! In deze training worden theorie en praktijk afgewisseld, ik ga uit van praktijksituaties van de docenten. De 2e dag is een terugkomdag. Mijn aanpak is vooral praktisch. Morgen kan je het geleerde toepassen in coachings- en begeleidingsgesprekken. Deze training wordt in company gegeven.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

Draag je regelmatig kennis over en wil je weten hoe je dat op een leuke, inspirerende en effectieve manier kunt doen? Denk bijvoorbeeld aan mentorentrainingen geven of een training loopbaanleergesprekken aan de mentoren van je school, of een training intakegesprekken voeren voor de intakers op jullie school. Ontdek hoe je een ander kunt boeien en enthousiasmeren. En hoe je ‘kwartjes kunt laten vallen’. Met trainers- en didactische vaardigheden zorg je dat de ander daadwerkelijk een stap vooruit zet in zijn/haar ontwikkeling en ben je een vakdeskundige en trainer tegelijkertijd. Trainersvaardigheden als inhoud overbrengen, interactie begeleiden en feedback komen uitvoerig aan bod. Je leert groepsprocessen te doorgronden en te begeleiden en kunt een veilige omgeving scheppen waarin je collega’s optimaal kunnen leren.

Lees meerLees minder

trainersvaardigheden docentenOnderwerpen

 • Verschil trainen en doceren
 • Hoe leren volwassenen? Leerstijlen van Kolb
 • Een veilige leeromgeving creëren
 • Leerdoelen formuleren
 • Activerend en trainen met enthousiasme
 • Groepsdynamica
 • Omgaan met weerstand en vragen en reacties uit de groep
 • Constructief feedback geven
 • Succeservaringen creëren
 • Trainingen ontwerpen
 • Borgen van het geleerde
 • Energizers gebruiken
 • Mini-training geven

Resultaat

 • Je kent je kwaliteiten en ontwikkelpunten bij de overdracht van vakkennis
 • Je bent je bewust van het effect van je gedrag op de deelnemers
 • Je bereidt je training systematisch voor
 • Je presenteert je theorie op een aantrekkelijke wijze
 • Je gebruikt interactieve werkvormen
 • Je ontwikkelt vaardigheden bij je deelnemers
 • Je houdt rekening met verschillende leerstijlen in je training
 • Je gaat soepel om met vragen en reacties
 • Je maakt van weerstand een leermoment
 • Je kunt met zelfvertrouwen een groep enthousiasmeren

Voor wie?
Je werkt in het onderwijs, je bent deskundig op een bepaald gebied en je wilt je kennis en expertise overdragen aan je collega’s. Bovendien wil je dit op een effectieve en professionele manier aanpakken. 

Werkwijze
Trainingsvaardigheden voor docenten, mentoren, decanen en coördinatoren is een hands-on training met veel oefenen, ondersteund door theorie. Je krijgt feedback op jouw eigen leerpunten. Je leert het effect van jouw eigen handelen als trainer kennen om het maximale uit trainingen en workshops te halen. Kennis van leren, leerstijlen, groepsprocessen en didactische werkvormen vormen de theoretische kern. Dit is een incompany training.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

 

yvKc1jnSrl training reflectiegesprekkenVoer je regelmatig voortgangsgesprekken, portfoliogesprekken, mentorgesprekken of reflectiegesprekken met leerlingen en heb je het gevoel dat jullie snel uitgepraat zijn? Of dat jij vooral aan het woord bent? Wil je doelgericht en gestructureerd gesprekken voeren en smart afspraken maken met je leerlingen?

Effectief en creatief kunnen interviewen is een van de belangrijke vereisten van een beoordelaar. De uitkomst van zo’n interview is niet alleen afhankelijk van een goede methode maar ook van een goede uitvoering. Luisteren, doorvragen, samenvatten, non-verbale signalen zien en interpreteren, doorvragen, geen suggestieve vragen stellen maar open vragen etc. zijn minimale vereisten voor het houden van een goed interview.

Lees meerLees minder

Fotolia 27345700_XSBij een criterium gericht interview is het essentieel om systematisch te werken, dit houdt in dat er gewerkt wordt met een vast schema. Aan alle kandidaten worden dezelfde op competenties (beoordelingscriteria) gebaseerde vragen gesteld om eerlijk te kunnen vergelijken. De speelruimte met de vragen is beperkt het geen betekent dat het interview goed voorbereid moet zijn.

Een voorbeeld van een criterium gericht interview is het STARR interview. Dit is een methode die dient om zowel het gedrag als de beroepssituatie waarin het gedrag zich heeft voorgedaan duidelijk en scherp in beeld te brengen. STARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.

Bij een gedragsgericht interview vraagt de interviewer door op gedragskenmerken van de leerling/student. (Denk aan stressbestendigheid, samenwerkingsvermogen, omgaan met kritiek, etc.) Een gedragsgericht interview is ook volgens een vast schema maar de speelruimte is iets groter.

Reflectiegesprek:

Leren reflecteren behoort op dit ogenblik tot de sleutelbegrippen in de meeste beroepsopleidingen. Doelen van een reflectiegesprek zijn:

 • Deelnemer leert zelfverantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces
 • Deelnemers leren de koppeling te maken van theorie naar praktijk.
 • Deelnemers leren beter inzicht te verwerven in de eigen persoon en het handelen

Het voeren van een reflectiegesprek waarin een leerling samen met jou reflecteert op zijn proces tijdens de uitvoering van een thema is een vak apart. Het staat of valt met het stellen van de juiste vragen. Als je een goede vraag stelt, wil dat echter niet per definitie zeggen dat die vraag ook het beoogde effect heeft. Het is cruciaal om een goede vraag op het goede moment te stellen.

Werkwijze:

In de training “Het voeren van criteriumgerichte interviews en reflectiegesprekken” gaan we hiermee aan de slag. Theorie en praktijk worden afgewisseld, ik ga uit van praktijksituaties van de docenten.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

De workshop ”Hoe coach ik mijn tiener?” is bedoeld voor ouders van scholieren. Deze workshop geef ik regelmatig als ouderavond op scholen. Herkent u dat? Uw tiener zit veel achter de computer games te spelen of te MSN’en met vrienden en vriendinnen. Je probeert als ouder je tiener aan het huiswerk te krijgen, maar jullie krijgen hier al snel discussies over. Soms kan zo’n discussie uitlopen op ruzies, wat de sfeer in huis niet ten goede komt.

Lees meerLees minder

Fotolia 33734591_XSDoel van de ouderavond is ouders handvatten te geven hoe ze een constructief gesprek aan kunnen gaan met hun tiener over motivatie en studievaardigheden. Deze avond is interactief, dat betekent dat we veel oefenen met de hulp van acteurs. Tevens krijg je als ouder inzicht in hoe het puberbrein werkt en dat sommige zaken die voor volwassenen vanzelfsprekend zijn, voor tieners nog heel lastig zijn. We geven de ouders tips, waarmee ze thuis direct aan de slag kunnen.

Hier een voorproefje van zo'n ouderavond:

 

Prijs: De ouderavond duurt meestal anderhalf à 2 uur en kost €750,00 voor een groep ouders. (exclusief reiskosten, inclusief trainer, acteur en materiaal)

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Carol Lamers 06-51985888 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

JG7DKbyPb7 workshop klassenmanagementWat doe je als je je leerlingen niet bij de les houdt? Je constant moet waarschuwen en dat je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt? Vind je het soms lastig je grenzen te bewaken in de klas? Zou je graag doelgericht en in een prettige sfeer les willen geven en contact met je leerlingen willen maken? Wil je gestructureerd je les geven, zonder dat je de hele les het gevoel hebt "de politieagent" uit te moeten hangen? In de training gaan we bekijken en oefenen hoe:

Lees meerLees minder

 • workshop klasenmanagementje contact maakt
 • je grenzen bewaakt
 • je je les opbouwt
 • je klassengesprekken voert
 • leerlingen verantwoordelijk maakt voor hun eigen gedrag

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.

Je hebt hart voor de zaak en je vindt het niet erg om een tandje bij te zetten. Je beseft helaas wel dat het werk nooit af is. Sterker nog, het lijkt alleen maar drukker te worden! Een ellenlange takenlijst, een overvolle mailbox, studenten en collega's die van alles van je willen etc.

Hierdoor raken we moe, geërgerd en ongeconcentreerd. Je bent niet de enige!

Lees meerLees minder

Weg-met-WerkstressIn de top 10 van bedrijfstakken met het hoogste percentage burn-out staat het onderwijs op nummer 1! Wil je energie overhouden na een werkdag? Wil je je focus behouden? Wil je dat het werk dat gedaan moet zijn af is? Dat kan! In de training gaan we bekijken en oefenen hoe:

 • Je prioriteiten stelt
 • Je het beste je dag kunt indelen
 • Je afrekent met uitstelgedrag
 • Je omgaat met verstoorders
 • Je grenzen stelt en bewaakt

Werkwijze:

Weg met Werkstress is een combinatie van training en coaching. Tijdens de training leer je hoe je prioriteiten stelt en hoe je omgaat met verstoorders als e-mail, collega's en telefoontjes. Het geeft inzicht in hoe je je werkdag het best kunt indelen, waarom we taken uitstellen en wat de invloed van wilskracht is op onze prestaties. Op een interactieve manier wordt er een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. De training is opgebouwd volgens het didactisch model van De Galan. Hierbij is het van belang dat de theorie direct op verschillende manieren wordt toegepast.

Uit onderzoek blijkt dat het gemiddeld 66 dagen duurt om een nieuwe gewoonte aan te leren. Met een training ben je er dus nog niet. Je moet de nieuwe kennis, vaardigheden en attitude nog gaan toepassen. Twee maanden na de training vindt er het eerste 1 op 1 coachgesprek plaats. Tijdens dit gesprek is er aandacht voor welke vooruitgang er is geboekt en wat de ontwikkelpunten zijn. Weer 2 maanden later vindt er het tweede en laatste coachgesprek plaats. De aanpak is oplossingsgericht. Deze attitude vraagt om een nadruk op krachten en complimenten. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Kosten:

Deelnemers : minimaal 8, maximaal 12
Training : 2 dagdelen

Coaching : 2 uur p.p.
Locatie : in-company
Dagtarief training : € 2000,-
Uurtarief coaching : € 135,- p.p.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.