Onderwijstips

depriopwerk 365x243Het feit dat jij niet lekker in je vel zit, kan een scala aan oorzaken hebben. Je ervaart stress doordat je voor een moeilijke klas staat. Of doordat een baan in het onderwijs eigenlijk niet bij je past. Stress ontstaat ook doordat er teveel eisen aan je gesteld worden van te veel verschillende kanten. Leerlingen, ouders, collega's en schoolleiding hebben allemaal zo hun eigen verwachtingen van jou. Stress kan ook ontstaan doordat de fysieke omstandigheden waaronder jij moet werken niet optimaal zijn. Misschien werk je in een noodlokaal waar de akoestiek je hoofdpijn bezorgt, is de verlichting in je lokaal niet goed of zitten de kinderen veel te dicht bij je. Maar uiteraard is het ook mogelijk dat jouw stress veroorzaakt wordt door problemen in je thuissituatie.

Lees verder over Als juf niet lekker in haar vel zit...

1390674143Er zijn drie vormen van motivatie: 

  1. Demotivatie (Gebrek aan motivatie)
  2. Extrinsieke motivatie (Motivatie uit gehoorzaamheid, zelfcontrole, interne beloningen of persoonlijk belang)
  3. Intrinsieke of autonome motivatie (Werkelijk interesse hebben, genieten, bevrediging van behoeften)
Lees verder over Wat motiveert leerlingen?

Fotolia 19685517_XSOp scholen wordt vaak veel vergaderd. In dit artikel vind je vergadertips. Hoe vergader je efficiënt en effectief, zodat je daarna weer lekker van je vrije tijd  kunt genieten? 

Lees verder over Vergadertips

Fotolia 5365890_XSAls volwassenen gaan we er vaak van uit dat we weten hoe leerlingen zich voelen. We zijn tenslotte zelf kind geweest, en kunnen ons dus uitstekend verplaatsen in hun gevoel, beleving en situatie.

In praktijk is echter iedereen anders en kun je dus nooit ECHT weten wat een ander denkt. Wat je meent te zien is uiteindelijk altijd jouw perceptie. En die kan sterk afwijken van die van de leerling in kwestie. Hierdoor mis je belangrijke input om het onderwijs voor je leerlingen te verbeteren of te optimaliseren. Je verzint bijvoorbeeld activiteiten of verbeteringen die door de leerlingen niet als een verbetering worden ervaren. Dat is niet alleen demotiverend voor hen maar evenzeer voor jou.

Lees verder over Gesprekken voeren met leerlingen