Onderwijstips

Fotolia 27352538_XSKlassenmanagement, klasmanagement of klasbeheer is een term voor al die maatregelen die een docent neemt om een klimaat te scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken. 

Eén van de belangrijkste onderzoeken naar klassenmanagement is gedaan door Jacob Kounin in 1970. Hij toonde aan dat docenten die hun klas goed georganiseerd hebben ook betere leerresultaten bij de leerlingen bewerkstelligen. Deze leerkrachten slagen erin problemen te voorkómen. Ze hebben overzicht over de klas en kunnen hun aandacht over meerdere zaken tegelijk verdelen.

Omdat deze docenten door hun handelen zorgen voor betere leerresultaten bij de leerlingen wordt er gesproken van ‘succesvolle docenten’ of ‘effectieve docenten’. Kounin stelt dat succesvolle docenten beschikken over een aantal basisvaardigheden, namelijk:

Lees verder over Klassenmanagement

Fotolia 27345700_XSSTARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en reflectie.

Bij een gedragsgericht interview vraagt de interviewer door op gedragskenmerken of competenties van de student. (Denk aan stressbestendigheid, samenwerkingsvermogen, omgaan met kritiek, etc.) 

 

Lees verder over STARR en GROW gesprekken voeren

grenzen-stellenDe Transactionele Analyse als handvat voor de effectieve interventie.

De basis van de T.A. is dat in elk mens aanwezig zijn: een ouder (O), een volwassenen (V) en een kind (K).

 

Lees verder over Hoe stel je grenzen?


Fotolia 27345700_XSHet voeren van een reflectiegesprek waarin een leerling samen met jou reflecteert op zijn proces tijdens de uitvoering van een thema is een vak apart
. Het staat of valt met het stellen van de juiste vragen. Als je een goede vraag stelt, wil dat echter niet per definitie zeggen dat die vraag ook het beoogde effect heeft. Het is cruciaal om een goede vraag op het juiste moment te stellen.

Lees verder over Reflectiegesprekken voeren

Fotolia 28660322_XS1. Leiding geven en grenzen stellen

 

  • duidelijk verstaanbare regels en grenzen;
  • grenzen en regels daadwerkelijk en eenduidig toepassen
  • niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit van de regels is van belang

 

Lees verder over De vijf pedagogische vaardigheden