Onderwijstips

grenzenaanjezelf

“Wat is het verschil tussen grenzen stellen aan het gedrag van anderen en aan dat van jezelf?” Als ik deze vraag wel eens stel tijdens het coachen of trainen, dan krijg ik regelmatig verbaasde blikken. Want ze komen juist om te leren op een prettige manier ‘nee’ tegen anderen te zeggen.

Maar als ik doorvraag waarom ze assertiever willen worden, dan hebben ze niet zozeer moeite om ‘nee’ te zeggen tegen anderen. Ze vinden het vooral moeilijk om tegen zichzelf ‘stop’ te zeggen. Ze ‘moeten’ namelijk altijd hun werk afmaken, want ‘iedereen is van hen afhankelijk’ of anders ‘vindt hij me niet meer aardig’ of ‘ik kan niet zomaar nee zeggen tegen mijn leidinggevende zonder reden’. 

Lees verder over Bepaal je grenzen

growTegenwoordig wordt van veel medewerkers verwacht dat ze op een coachende manier met collega’s omgaan of op een coachende manier leerlingen sturen. Dit is makkelijk gezegd. Maar hoe pak je dat in de praktijk aan? Hoe ziet een gesprek eruit dat op een coachende manier gehouden wordt?

 

Lees verder over Groeien met Grow

Fotolia 28661459_XSRust in de klas, een goede werkhouding en meer zelfstandig gedrag. Dat is het doel van werken volgens het model waarover je in dit artikel meer leest. Er is meer tijd om ongestoord en ongepland instructie te geven en de aanpak is prettig en stimulerend voor leerlingen.

Lees verder over Een alternatief voor het restaurantmodel

Fotolia 27352538_XSKlassenmanagement, klasmanagement of klasbeheer is een term voor al die maatregelen die een docent neemt om een klimaat te scheppen waarin leerlingen met succes kunnen leren en werken. 

Eén van de belangrijkste onderzoeken naar klassenmanagement is gedaan door Jacob Kounin in 1970. Hij toonde aan dat docenten die hun klas goed georganiseerd hebben ook betere leerresultaten bij de leerlingen bewerkstelligen. Deze leerkrachten slagen erin problemen te voorkómen. Ze hebben overzicht over de klas en kunnen hun aandacht over meerdere zaken tegelijk verdelen.

Omdat deze docenten door hun handelen zorgen voor betere leerresultaten bij de leerlingen wordt er gesproken van ‘succesvolle docenten’ of ‘effectieve docenten’. Kounin stelt dat succesvolle docenten beschikken over een aantal basisvaardigheden, namelijk:

Lees verder over Klassenmanagement

Fotolia 27345700_XSSTARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en reflectie.

Bij een gedragsgericht interview vraagt de interviewer door op gedragskenmerken of competenties van de student. (Denk aan stressbestendigheid, samenwerkingsvermogen, omgaan met kritiek, etc.) 

 

Lees verder over STARR en GROW gesprekken voeren