doe je mee met de lesHerken je dit?

Tijdens lesbezoeken zie ik vaak dat, als er bijvoorbeeld ordeproblemen zijn, de docent vooral focust op wat er niet goed gaat in de les of wat leerlingen niet mogen. Het effect is dat de docent samen met de klas in een neerwaartse spiraal belandt. De docent blijft waarschuwen en de leerlingen blijven grenzen opzoeken. De sfeer en het leerklimaat in de klas worden er niet beter op.

Wat kan je wel doen? Focus op wat goed gaat. Dus i.p.v. steeds te waarschuwen dat een leerlingniet mag kletsen, vraag je of hij/zij mee doet met de les. Als desbetreffende leerling goed mee doet, geef dan een compliment. Het effect op die leerling en op de andere leerlingen is positief. Je creëert daarmee een prettig leer –en leefklimaat in de klas. Leerlingen aanspreken op gewenst gedrag is een onderdeel van PBS (Positieve Behavior Support).

Over PBS

Schoolwide Positive Behavior Support, of kort gezegd PBS, is een benadering, afkomstig uit de Verenigde Staten, die inmiddels op duizenden scholen in verschillende landen wordt toegepast. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle leerlingen, dat het leren bevordert. PBS is als een paraplu die alle losse schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben met elkaar verbindt en samenhang brengt in de activiteiten van de school.
PBS is gebaseerd op een grote hoeveelheid onderzoek naar aanpakken die goed werken bij gedrag en gedragsproblemen. Het is geen kant-en-klare-methode, maar een model dat rust op vijf pijlers.

Basisprincipes voor aanwennen gewenst gedrag:

doe je mee met de les2Om deze methode tot een succes te maken, zal je als docent een mindset moeten doormaken. Je kunt leren hoe je je focust op positief gewenst gedrag, dat kunt benoemen en hoe je je er zelf naar kunt gedragen.
Lijkt dit jou waardevol en wil je dat graag leren? Geef je dan op voor de workshop: Doe je mee met de les?

Daarin leer je:

  • hoe je lastige situaties positief benadert
  • hoe je gewenst gedrag benoemt
  • hoe je de vijf basisprincipes voor het aanwennen van gewenst gedrag toepast

Het resultaat is:

  • een prettige sfeer en een positief leerklimaat in je klas