Veel docenten zijn op zoek naar 'leuke' activerende didactische werkvormen. Soms verliezen ze daarbij het leerdoel van de les uit het oog. Een didactische werkvorm is de activiteit die een docent met leerlingen/studenten uitvoert om hen iets te leren. Bekende werkvormen zijn: rollenspelen, leergesprekken en presentaties. Activerende werkvormen zijn werkvormen waarbij de leerling/student zelf actief kennis en vaardigheden verwerft.

In het klassieke schoolse leren is een docent actief aan het uitleggen en de cursisten consumeren passief wat de docent hen voorschotelt. Actief kennis of vaardigheden verwerven blijkt echter (voor iedere leerstijl) veel effectiever te zijn.

 

actieve werkvormen

Activerende didactische werkvormen zijn effectief...

Een docent kan in een presentatie vertellen hoe goede feedback eruit ziet. Leerlingen kunnen deze kennis ook actief verwerven door samen in discussie te gaan over dit onderwerp, door filmpjes te analyseren of door oefeningen te doen. Op die manier nemen ze de stof sneller op. Veel docenten kiezen voor de gemakkelijke weg. Ze zouden eigenlijk wel iets anders willen, maar weten niet hoe het moet, of het kost te veel tijd. Sommige docenten zetten allerlei leuke werkvormen in, maar verbinden ze onvoldoende aan het doel van de les. Zo'n les is dan misschien wel leuk, maar niet leerzaam. Een goede docent kan leuk en leerzaam combineren. De activerende werkvormen zijn een middel, geen doel.

De expertles

De expertles is een voorbeeld van een samenwerkende activerende les. In een expertles krijgen leerlingen een opdracht die ze voor zichzelf uitwerken. Daarna gaan ze in een expertgroepje samen het ideale antwoord formuleren om dat vervolgens weer aan een ander groepje uit te leggen. Als je kijkt naar de leerpiramide, dan zie je dat het leerrendement van deze vorm 90% is! Een mooie manier van samenwerkend leren, waarbij leerlingen niet alleen meer leren over de inhoud. Zij leren onder andere ook samenwerken, overtuigen, helder formuleren, luisteren en kritische vragen stellen. Wil jij leren hoe je nog veel meer activerende samenwerkende lessen kunt geven en ontwikkelen? Dan is de training Activerende didactiek en samenwerkend leren zeker iets voor jou!