Fotolia 28660322_XS1. Leiding geven en grenzen stellen

 

 • duidelijk verstaanbare regels en grenzen;
 • grenzen en regels daadwerkelijk en eenduidig toepassen
 • niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit van de regels is van belang

 

Risico's bij gebrek aan leiding en grenzen

 

 • kinderen en jongeren worden onzeker; ze weten niet meer waar de grens ligt
 • kinderen en jongeren durven zelf de leiding te gaan nemen
 • als ouder/docent is het moeilijk om opnieuw greep te krijgen bij herstel

 

 

2. Monitoring

 

 • overzicht houden op hetgeen jongeren doen
 • weten waarmee jongeren bezig zijn
 • weten waar ze zijn
 • weten met wie ze zijn

 

Risico's bij gebrek aan monitoring

 

 • jongeren opereren waarschijnlijk in een schemerzone
 • de instemming en/of goedkeuring met hetgeen ze bezig zijn ligt niet meer bij de ouders en/of leerkrachten, maar bij leeftijdsgenoten

 

 

3. Positieve betrokkenheid

 

 • oprecht geloof in de jongere
 • belangstelling tonen
 • contact onderhouden
 • wordt de jongere "gedragen"?

 Risico's bij gebrek aan positieve betrokkenheid

 

 • elk initiatief en verantwoordelijkheid valt stil
 • het lerend vermogen ontwikkelt  zich beperkt
 • de sociale contacten verschralen

 

 

4. Positieve bekrachtiging

 

 • meedelen dat de dingen goed verlopen
 • opbouwend commentaar
 • bemoedigend commentaar

 

Risico's bij gebrek aan positieve bekrachtiging

 

 • de eigenwaarde neemt af
 • het geloof in de eigen onkunde groeit
 • elke motivatie valt stil

 

 

5. Problemen oplossen

 

 • jongeren leren problemen oplossen
 • jongeren worden betrokken
 • jongeren worden serieus genomen
 • jongeren dragen verantwoordelijkheid

 

Risico's bij gebrek aan deze vaardigheden

 

 • afwachtende houding: anderen alles in hun plaats laten oplossen
 • jongeren voelen zich een minderwaardige partij
 • onverschilligheid en afhankelijkheid
 • jongeren voelen zich helemaal niet verantwoordelijk

 

 

Schrijf je nu in voor de tweedaagse training De orde in orde in de klas, waarin je leert hoe je de pedagogische vaardigheden inzet in de klas.