depriopwerk 365x243Het feit dat jij niet lekker in je vel zit, kan een scala aan oorzaken hebben. Je ervaart stress doordat je voor een moeilijke klas staat. Of doordat een baan in het onderwijs eigenlijk niet bij je past. Stress ontstaat ook doordat er teveel eisen aan je gesteld worden van te veel verschillende kanten. Leerlingen, ouders, collega's en schoolleiding hebben allemaal zo hun eigen verwachtingen van jou. Stress kan ook ontstaan doordat de fysieke omstandigheden waaronder jij moet werken niet optimaal zijn. Misschien werk je in een noodlokaal waar de akoestiek je hoofdpijn bezorgt, is de verlichting in je lokaal niet goed of zitten de kinderen veel te dicht bij je. Maar uiteraard is het ook mogelijk dat jouw stress veroorzaakt wordt door problemen in je thuissituatie.

Als 'niet lekker in je vel zitten' te lang duurt dan kan dat een aantal vervelende bijwerkingen hebben. Zo kun je last krijgen van lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, slecht slapen, moeilijk inslapen, misselijkheid, eczeem of vermoeidheid. Daarnaast zie je bij mensen die langere tijd onder stress leven (zelfs als dit langdurig lichte stress is) veranderingen in hun gedrag door boosheid, frustratie, irritatie, apathie, angst of depressieve gevoelens. Deze lichamelijke en psychische gevolgen van stress hebben een negatief effect op je geheugen, concentratie, planningsvaardigheden en taak gerichtheid. Je merkt dat je betrokkenheid bij school lager wordt, je je minder verantwoordelijk voelt, je minder initiatief neemt en je doorzettingsvermogen lijkt te dalen.

Lekker in je vel zitten daarentegen zorgt ervoor dat je vol energie en met plezier de activiteiten in je werk uitvoert. Je presteert beter, je bent creatiever in het oplossen van problemen en je kunt flexibeler omgaan met onverwachte situaties. Dat is niet alleen voor jezelf prettig, maar komt ook je leerlingen ten goede.

Dit heeft alles te maken met de mate waarin jijzelf gemotiveerd bent voor je werk. Hoe gemotiveerder je bent voor je werk, des te lekkerder zit je in je vel. Hoe meer stress je hebt, des te lager je motivatie en welzijn zullen zijn.

Net als bij de motivatie van je leerlingen, is ook jouw motivatie afhankelijk van de mate waarin aan je psychologische basisbehoeften wordt voldaan. Ook voor jou zelf is het belangrijk dat de omgeving waarin je werkt jouw behoefte aan een gevoel van competentie, autonomie en sociale verbondenheid bevredigt en ondersteunt.

Als je merkt dat je leerlingen zich veel lastiger gedragen dan anders, ga dan eens bij jezelf na of dit te maken heeft met de stress die jij ervaart. Kijk in alle eerlijkheid naar de mogelijkheid dat de kinderen jouw gedrag spiegelen. 

Als je vermoedt dat dit inderdaad het geval is, onderzoek dan waar jij te weinig competentie, autonomie of sociale verbondenheid door ervaart. 

Schort het er aan op één of meer van die gebieden, dan heb je waarschijnlijk de oorzaak van je stress of demotivatie te pakken. 

Je kunt dit doen door jezelf de volgende vragen te stellen:

 

Op het gebied van competentie:

 • In hoeverre voel ik mij bekwaam bij wat ik doe?
 • Kan ik de dingen aan die ik doe? Of zijn ze te moeilijk of te makkelijk voor me?
 • Hoe belangrijk vind ik datgene waar ik mee bezig ben eigenlijk zelf?
 • Wat is het effect van beoordelingen of beoordelen van anderen op mijn gevoel van competentie?
 • In hoeverre komt mijn werk tegemoet aan mijn behoefte aan een gevoel van competentie?

 

 Op het gebied van autonomie:

 • Hoe zelfstandig voel ik mij in mijn werk?
 • Kan ik echt zelfsturend werken of voel ik mij eigenlijk in mijn autonomie    aangetast door allerlei zaken die van bovenaf worden opgelegd?
 • In welke mate kan ik zelf doelen stellen?
 • Wat heb ik echt aan eigen verantwoordelijkheid?
 • Hoeveel invloed heb ik op het tempo waarin ik werk of de hoeveelheid werk die ik moet doen?
 • In hoeverre bevredigt mijn werk mijn behoefte aan autonomie?

 

 Op het gebied van sociale verbondenheid: 

 • Hoe gelijkwaardig is mijn relatie met de mensen waarmee ik samenwerk?
 • Wat is het effect van beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken en POP-gesprekken op hoe ik me voel?
 • In hoeverre ervaar ik competitie binnen het team?
 • Hoe veilig en vertrouwd voel ik mij binnen het team?
 • Voldoet mijn relatie met mijn leerlingen aan mijn eigen eisen?
 • Nu je de oorzaak weet van je stress en/of demotivatie, kun je op zoek gaan naar oplossingen!

 

Jouw antwoorden op deze vragen zijn je startpunt om op zoek te gaan naar oplossingen!

Wil je weer plezier in je werk krijgen en genieten van de dingen die je doet? Neem dan contact op voor een afspraak met Carol Lamers. Ik bied je een individueel coachingstraject aan.