Fotolia 5365890_XSAls volwassenen gaan we er vaak van uit dat we weten hoe leerlingen zich voelen. We zijn tenslotte zelf kind geweest, en kunnen ons dus uitstekend verplaatsen in hun gevoel, beleving en situatie.

In praktijk is echter iedereen anders en kun je dus nooit ECHT weten wat een ander denkt. Wat je meent te zien is uiteindelijk altijd jouw perceptie. En die kan sterk afwijken van die van de leerling in kwestie. Hierdoor mis je belangrijke input om het onderwijs voor je leerlingen te verbeteren of te optimaliseren. Je verzint bijvoorbeeld activiteiten of verbeteringen die door de leerlingen niet als een verbetering worden ervaren. Dat is niet alleen demotiverend voor hen maar evenzeer voor jou.

Wat je nodig hebt is een manier om ECHT te horen wat leerlingen ergens van vinden. Een werkwijze die je helpt te luisteren naar je leerlingen en daadwerkelijk te horen wat zij zeggen. Zonder dat jouw perceptie en/of aanname je in de weg zit. Een oplossing waarbij leerlingen zich ECHT serieus genomen voelen en die je waardevolle informatie, briljante tips, werkbare oplossingen voor problemen en een verhoogde betrokkenheid van leerlingen oplevert.

Het houden van diepte-interviews met open vragen is in dit kader een geweldige oplossing. Dergelijke interviews geven je informatie die je zelf niet zou kunnen verzinnen. Het geeft leerlingen het gevoel dat zij daadwerkelijk betrokken en serieus genomen worden. Sterker nog, ze hebben niet alleen dat gevoel, ze worden ook werkelijk betrokken en serieus genomen! Diepte-interviews kunnen gesprekken zijn met als doel er achter te komen wat de leerling motiveert, maar het kan ook een voortgangsgesprek of een reflectiegesprek zijn.

 

Bij het houden van diepte interviews is het belangrijk dat je als interviewer rekening houdt met de volgende aspecten:

  • Zorg voor een rustige opbouw in het interview. Begin met een social talk, zodat de leerling zich op zijn/haar gemak gaat voelen. Geef daarna het doel van het gesprek aan en hoe lang het gesprek ongeveer gaat duren. Vraag naar zijn/haar verwachting van het gesprek en geef benoem ook jouw verwachting.

  • Stel open vragen met zoveel mogelijk effect. Waarom-vragen leiden met name bij jonge kinderen vaak niet tot een inzichtelijk antwoord. Kiest daarom liever voor open vragen waarmee je meer informatie krijgt. (Vragen die beginnen met: wie, wat, waar, wanneer, wat maakt dat, hoe)

  • Neem een houding aan die een hoge opbrengst garandeert. Wees als interviewer oprecht nieuwsgierig naar de beleving en mening van de leerlingen die je interviewt. Gebruik het interview niet om je eigen mening te ventileren of de geïnterviewde op te voeden. Wees een OEN! (open, eerlijk en nieuwsgierig)

  • Sluit het gesprek af met smart afspraken. SMART staat voor S specifiek (daar bedoel ik mee concreet), M is meetbaar (je kunt dus meten of de afspraak is nagekomen), A is aansprekend (jullie moeten de afspraak beiden zien zitten), R is Realistisch (het moet haalbaal zijn) en T is Tijgebonden (wanneer komen jullie weer bij elkaar of wanneer is aan de afspraak voldaan?). Bijvoorbeeld: Je kunt afspreken met een leerling dat hij beter zijn best gaat doen op school. Dat is geen smart afspraak. Wel smart is: Ik ga iedere dag mijn huiswerk maken en leren. Zodra ik een onvoldoende voor een vak haal, neem ik contact op met de docent en bespreek ik met de docent mijn fouten en hoe ik het de volgende keer anders kan aanpakken. We zien elkaar over 2 weken terug om te bespreken hoe het gegaan is.

Er is slechts één nadeel: het houden van diepte-interviews moet je leren. Het is belangrijk om in deze leerfase de juiste interviewtechnieken aan te leren voor het ECHT luisteren naar leerlingen. Verder moet het doel van je gesprek helder zijn. Jij bent de regisseur van het gesprek. Wil je leren hoe je dat doet?

Meld je dan aan voor de 2 daagse training Reflectiegesprekken voeren