yvKc1jnSrl training reflectiegesprekkenVoer je regelmatig voortgangsgesprekken, portfoliogesprekken, mentorgesprekken of reflectiegesprekken met leerlingen en heb je het gevoel dat jullie snel uitgepraat zijn? Of dat jij vooral aan het woord bent? Wil je doelgericht en gestructureerd gesprekken voeren en smart afspraken maken met je leerlingen?

Effectief en creatief kunnen interviewen is een van de belangrijke vereisten van een beoordelaar. De uitkomst van zo’n interview is niet alleen afhankelijk van een goede methode maar ook van een goede uitvoering. Luisteren, doorvragen, samenvatten, non-verbale signalen zien en interpreteren, doorvragen, geen suggestieve vragen stellen maar open vragen etc. zijn minimale vereisten voor het houden van een goed interview.

Lees meerLees minder

Fotolia 27345700_XSBij een criterium gericht interview is het essentieel om systematisch te werken, dit houdt in dat er gewerkt wordt met een vast schema. Aan alle kandidaten worden dezelfde op competenties (beoordelingscriteria) gebaseerde vragen gesteld om eerlijk te kunnen vergelijken. De speelruimte met de vragen is beperkt het geen betekent dat het interview goed voorbereid moet zijn.

Een voorbeeld van een criterium gericht interview is het STARR interview. Dit is een methode die dient om zowel het gedrag als de beroepssituatie waarin het gedrag zich heeft voorgedaan duidelijk en scherp in beeld te brengen. STARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.

Bij een gedragsgericht interview vraagt de interviewer door op gedragskenmerken van de leerling/student. (Denk aan stressbestendigheid, samenwerkingsvermogen, omgaan met kritiek, etc.) Een gedragsgericht interview is ook volgens een vast schema maar de speelruimte is iets groter.

Reflectiegesprek:

Leren reflecteren behoort op dit ogenblik tot de sleutelbegrippen in de meeste beroepsopleidingen. Doelen van een reflectiegesprek zijn:

  • Deelnemer leert zelfverantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces
  • Deelnemers leren de koppeling te maken van theorie naar praktijk.
  • Deelnemers leren beter inzicht te verwerven in de eigen persoon en het handelen

Het voeren van een reflectiegesprek waarin een leerling samen met jou reflecteert op zijn proces tijdens de uitvoering van een thema is een vak apart. Het staat of valt met het stellen van de juiste vragen. Als je een goede vraag stelt, wil dat echter niet per definitie zeggen dat die vraag ook het beoogde effect heeft. Het is cruciaal om een goede vraag op het goede moment te stellen.

Werkwijze:

In de training “Het voeren van criteriumgerichte interviews en reflectiegesprekken” gaan we hiermee aan de slag. Theorie en praktijk worden afgewisseld, ik ga uit van praktijksituaties van de docenten.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.