loopbaanvragenLOB (Loopbaanoriëntatie en - begeleiding) zal een belangrijk onderdeel gaan vormen van de nieuwe programma's in het VMBO. Je kunt daar nu al mee aan de slag, bijvoorbeeld door te inventariseren welke LOB-activiteiten je allemaal uitvoert op school en na te gaan of die activiteiten voor leerlingen losstaande activiteiten zijn of samen werken naar één doel: de voorbereiding op een opleiding en beroep. Voer je allemaal losstaande activiteiten uit, dan kun je starten met het in samenhang brengen daarvan.

De kern van alle nieuwe examenprogramma's beroepsgericht bevat LOB (deel C van elke kern). LOB is in dit kader meer dan het wijzen van leerlingen op websites en open dagen. De bedoeling is dat er regelmatig loopbaanreflectiegesprekken plaatsvinden tussen een leerling en zijn mentor en dat de leerling loopbaancompetenties ontwikkelt om op basis daarvan keuzes te maken.

Waar worden leerlingen blij van? Wat vinden ze leuk om te doen? In het onderwijs zijn veel initiatieven om leerlingen goed te begeleiden bij het maken van hun studie- en loopbaankeuze. Om leerlingen een opleiding te laten kiezen die écht past. Het klinkt zo logisch, maar helaas gebeurt het nog te vaak dat leerlingen niet kiezen op basis van eigen motivatie en passie.

Praktijkgericht en vraaggericht

Een praktijkgerichte leeromgeving is de plek waar leerlingen ervaring op kunnen doen om loopbaangesprekken te voeren. Die ervaring kan afkomstig zijn van een werkplek, maar ook van een hobby bijbaan of vrijwilligerswerk. Bovendien moeten leerlingen mee kunnen praten over wat ze gaan doen en hoe ze dit gaan doen. Dat heet een vraaggerichte leeromgeving.

Bij loopbaanleren werken leerlingen in een praktijk- en vraaggerichte leeromgeving aan:

  • Loopbaanreflectie op kwaliteiten en motieven: Waar ben je goed in en wat houd je bezig?
  • Werkexploratie: welke uitdagingen kom je tegen tijdens een stage of op een werkplek?
  • Loopbaansturing: wat ga je ontdekken?
  • Netwerken: wie heb je nodig om er te komen?

Filmpje van Marinka Kuijpers: http://www.5vragen.nu/onderwijs/loopbaanleren

Wil jij leren loopbaanleergesprekken te voeren met je leerlingen? Kijk dan voor meer informatie op deze pagina over de training "loopbaangesprekken voeren".

Wil je weten wat andere docenten/decanen en coördinatoren vonden van deze trainingen? Kijk dan op: http://www.springest.nl/deltatrainingen/coachingsvaardigheden-voor-docenten#ervaringen.