PJK9XLNMuO Loopbaanleergesprekken voerenLoopbaanleren leidt tot betere opleidingskeuzes, vergroot de motivatie van leerlingen en levert een bijdrage aan de vermindering van voortijdig schoolverlaten.

Kwaliteit van keuzes
Uit landelijk onderzoek in het vmbo en mbo blijkt dat veel tegen en over de leerling wordt gezegd maar nauwelijks met de leerling wordt gesproken. Hoe maak je de leerling tot hoofdrolspeler in zijn eigen loopbaan?  Scholen staan voor de uitdaging de kwaliteit van de keuzes van een leerling voor opleidingsrichting en beroepstoekomst te verbeteren. Dit vraagt om een dialoog met de deelnemer over zijn talenten, vaardigheden, ambities en affiniteiten en de ontwikkeling van de school tot een loopbaancentrum waarbij het beroepenveld een belangrijke inbreng heeft.

Lees meerLees minder

Loopbaanleren betekent:

  • jongeren leren keuzes te maken
  • jongeren leren te reflecteren op hun loopbaancompetenties
  • optimale talentontwikkeling van jongeren

De training: 

loopbaanvragenJe bent decaan of mentor en hebt geregeld gesprekken met studenten, waarin vooral jij hard aan het werk bent door oplossingen te zoeken en aan te dragen of waarin je vooral tegen de leerling praat en niet met de leerling. Je krijgt de leerling niet aan het reflecteren  en de leerling maakt wellicht niet de juiste (studie)keuze.

Tijdens deze training leer je hoe je samen met de leerling onderzoekt welke wensen, waarden, kwaliteiten en competenties van belang zijn voor zijn loopbaan. Je zet de leerling aan tot reflectie, zodat hij weloverwogen keuzes kan maken in werk en leren. De leerling voelt zich gehoord en is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes/oplossingen.  

Contact maken: 

  • Je kunt contact maken met de studenten door naar ze te luisteren, door te vragen, samen te vatten en begrip en interesse te tonen. 

Oplossingsgerichte reflectiegesprekken voeren samen met leerling onderzoeken wat de juiste keuze/oplossing is

  • Je kunt structuur in gesprekken met studenten brengen. Je kunt de verschillende fases in een reflectiegesprek doorlopen. Je houdt de regie in het gesprek. Je kunt de leerling aanzetten tot reflectie door hem te laten onderzoeken wat voor hem de juiste oplossing/keuze is. 

Vijf loopbaancompetenties:

  • Je weet welke vijf loopbaancompetenties (kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, werkexploratie en netwerken) nodig zijn om loopbaanzelfsturing te realiseren en kan hierop aansturen in gesprekken met studenten.

Werkwijze:

In deze training worden theorie en praktijk afgewisseld, ik ga uit van praktijksituaties van de docenten. De 2e dag is een terugkomdag. Mijn aanpak is vooral praktisch. Morgen kan je het geleerde toepassen in je gesprekken. Wil je weten wat deelnemers die deze training al volgende ervan vonden? Klik dan hier.

Kosten:

Voor een groep van maximaal 14 docenten zijn de kosten €1000,00 per dagdeel (totaal dus €3000,00 of €4000,00 inclusief materiaal, exclusief reiskosten).
Locatie op school/locatie van de opdrachtgever. 

Aanmelding:

Aanmelding is op dit moment uitsluitend mogelijk voor voor teams/groepen, tenzij anders vermeld; data in overleg. Het is ook mogelijk met meerdere groepen tegelijk te trainen.