Loopbaanleren leidt tot betere opleidingskeuzes, vergroot de motivatie van leerlingen en levert een bijdrage aan de vermindering van voortijdig schoolverlaten.

Kwaliteit van keuzes
Uit landelijk onderzoek in het vmbo en mbo blijkt dat veel tegen en over de leerling wordt gezegd maar nauwelijks met de leerling wordt gesproken. Hoe maak je de leerling tot hoofdrolspeler in zijn eigen loopbaan?

Scholen staan voor de uitdaging de kwaliteit van de keuzes van een leerling voor opleidingsrichting en beroepstoekomst te verbeteren. Dit vraagt om een dialoog met de deelnemer over zijn talenten, vaardigheden, ambities en affiniteiten en de ontwikkeling van de school tot een loopbaancentrum waarbij het beroepenveld een belangrijke inbreng heeft.

Wat betekent loopbaanleren?

  • jongeren leren keuzes te maken
  • jongeren leren te reflecteren op hun loopbaancompetenties
  • optimale talentontwikkeling van jongeren

 

In je gesprekken maak je gebruik van de 5 loopbaancompetenties:

 

loopbaanleergesprekken

 

Meer weten over Loopbaan-leergesprekken voeren met studenten? Deze training kan bij jou op school gegeven worden.
Kijk dan hier verder.