foto-carolMijn drijfveer is mensen begeleiden in hun ontwikkeling en persoonlijke groei.Excellente docenten zijn m.i. docenten die leerlingen echt zien en horen, kunnen inspireren, motiveren en aanzetten tot leren.

In 1990 ben ik afgestudeerd aan de Leraren Opleiding Frans en Nederlands. Ik heb les gegeven in het V.O., M.B.O en H.B.O (Lerarenopleiding). In 1998 heb ik Deltatrainingen opgezet en ben ik, naast mijn baan in het onderwijs gaan trainen en (team)coachen in het onderwijs.

Vanaf die tijd heb ik mijn eigen bureau in training en coaching in het onderwijs. De laatste jaren houd ik me vooral bezig met trainingen van docenten op het gebied van activerende didactiek, formatieve assessment, loopbaanleren, van taakgericht naar doelgericht werken (backward design ontwerpen van eindtermen uit het curriculum naar doelen per periode, week en les), team coaching en procesbegeleiding van scholen in de transitie naar gepersonaliseerd leren. In mijn trainingen en coaching leef ik voor waar ik voor sta: Practice what you preach, zodat de deelnemers aan den lijve ondervinden wat bijvoorbeeld het effect is van formatieve assessment of van taakgericht naar doelgericht werken. (parallelprocessen)

Momenteel begeleid ik veel scholen bij veranderingsprocessen. Daarbij sluit ik aan bij waar het management, de docenten èn de leerlingen(of studenten) op dat moment zijn. Van daaruit kijk ik welke stappen zij kunnen maken. (missie, visie, waarden, welk gedrag hoort daarbij? Maar ook vragen als: Wat voor student/leerling willen wij “afleveren”? Welke competenties zijn dan nodig? Wat vraagt het werkveld? En wat betekent dat voor het curriculum, voor het personeel en voor de leerlingen/studenten?) Uiteindelijk ga ik voor goed onderwijs, dat betekent voor mij dat leerlingen (èn docenten) lol krijgen in leren en weten wat en waarom ze leren, zodat zij de regie over hun (leer)gedrag kunnen pakken en inzicht hebben in wat hen helpt in leren èn waarvan zij gemotiveerd en geïnspireerd raken.