Trainingen

Procesbegeleiding/ training en coaching: 

Eigenaarschap in de school (met eventueel de stap naar gepersonaliseerd onderwijs).

De maatschappij verandert, verandert jouw onderwijs mee?

De ham vraag in onderwijs start met : Wat voor studenten/leerlingen willen wij afleveren? Wat vraagt het werkveld/vervolgonderwijs/de maatschappij? Wat betekent dat voor ons onderwijs? Wat vraagt dat van het management/de docenten het OOP en de leerlingen/studenten? De antwoorden op die vragen zijn het startpunt van hoe ik te werk in de school. In samenhang met de missie, visie en kernwaarden van de school, gaan we aan de slag om competenties te ontwikkelen die jou in staat stellen om je leerlingen/ studenten zo te begeleiden dat ze optimaal leren in de 21-ste eeuw. Neem je verantwoordelijkheid door heldere kaders te scheppen voor managers/docenten/leerlingen/studenten, zodat zij eigenaar kunnen worden van hun te behalen doelen.

Contact:

Heb je vragen? Neem gerust contact op, bel, app of mail me. Ik antwoord meestal dezelfde dag nog.
tel. 06-51 98 58 88  |  e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 phone   whatsapp  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

21e eeuwse vaardighedenWelke vaardigheden zijn er nodig in de huidige kennissamenleving? Wordt er in het onderwijs voldoende aandacht besteed aan vaardigheden die leerlingen nodig hebben om in de veranderende maatschappij goed te kunnen leven, leren en werken?

Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, samenwerken, ICT-geletterdheid, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen en communicatie blijken hiervoor nodig. Dergelijke vaardigheden worden samengevat met de term 21st century skills. Docenten zullen in staat moeten zijn onderwijs te bieden waarin leerlingen deze vaardigheden (verder) ontwikkelen.

Uit onderzoek blijkt dat de 21e eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Er is beperkte aandacht voor de vaardigheden en in reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor.

Vooral creatief en probleemoplossend denken en handelen en digitale geletterdheid waren nog weinig uitgewerkt. Dit zijn ook de vaardigheden waarover docenten aangeven behoefte te hebben aan meer kennis en inzicht in wat de vaardigheden concreet inhouden en aan lesmaterialen voor concrete houvast in de praktijk.

Derdeklasser Tim wordt door veel docenten bestempeld als een bemoeial en een zeurpiet. In voortgangsvergaderingen valt zijn naam geregeld en er wordt volop gezucht. De kans is groot dat de docenten al gesprekken met hem hebben gehad, hem hebben gestraft of verboden hebben om het ongewenste gedrag voort te zetten. Ze proberen zijn lastige gedrag te onderdrukken. Het gedrag is ongewenst Het mag er niet zijn.

Wat nu als je er eens op een andere manier naar zou kijken? Als je de neiging van Tim zich overal mee te bemoeien niet als een probleem benadert, maar als een gegeven?

Maak leren zichtbaar door formatief handelen.

Hoe hard docenten ook hun best doen, er is altijd wel een wens om leerlingen nóg beter te laten presteren. De wil om te blijven leren, om steeds verder te komen en je te ontwikkelen, zit in de mens ingebakken. Succesvolle docenten hebben passie voor het leren van hun leerlingen/studenten en voor hun vooruitgang. Een bewezen effectieve manier om nog meer uit je leerlingen/studenten te halen is formatieve assessment.

Formatief wordt vaak afgezet tegen summatief in de context van "beoordelen". Als je summatief beoordeelt, geef je een cijfer of oordeel over een product (voldoende, onvoldoende). Check je formatief, dan ben je gericht op de ontwikkeling: wat is goed en hoe kun je het nog beter maken?

Docenten en leerkrachten staan elke dag voor de uitdaging het beste uit alle leerlingen naar boven te halen. Hoe realiseer je dat? Hoe kom je in een groep van pakweg dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? Dat ga je leren in deze 2 daagse training.

In deze training leer je:

  • Voorwaarden om goed te differentiëren:  de piramide van docentvaardigheden (waaronder de vijf rollen van de docent).
  • Vijf manieren van differentiëren (tempo, niveau, interesse, leerstijl en begeleidingsbehoefte)
  • Hoe je start met differentiëren: verzamelen gegevens, analyseren, clusteren van leerlingen en ontwerpen van aanbod
  • Hoe je differentieert in instructie: het ADI en IGDI (+) model
  • Hoe je taakgericht en procesgericht feedback geeft (gebaseerd op John Hattie)
  • Hoe je gedifferentieerd toetst (summatief en formatief)

Eigenaarschap bij de leerling

Leerlingen of studenten zijn soms lastig te motiveren. Ze vinden het vak niet leuk, begrijpen niet waarom ze iets moeten leren, denken dat ze het niet kunnen of hebben eenvoudigweg geen zin.
Hoe krijg je leerlingen/studenten zo ver dat ze de regie pakken over hun eigen leren? Hoe vaak heb je het met je leerlingen/studenten over hoe leer ik? Wat werkt voor mij? Waarom doe ik wat ik doe?
In deze training leer je hoe je je lessen zo inricht, dat je leerlingen/studenten precies weten wat er van ze wordt verwacht, op welke verschillende manieren ze dat aan kunnen pakken en welke keuzes ze hebben om hun doelen te behalen.

Deze training is bedoeld voor iedereen die werkt met groepen leerlingen/studenten en die graag wil weten hoe je de motivatie van mensen om iets te leren, positief kunt beïnvloeden.

Een effectieve docent weet in de klas een situatie te scheppen die leerlingen in een leermodus brengt (en houdt!). De zes rollen helpen daarbij: de rol van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, de afsluiter en de leercoach. Elke rol hoort bij een bepaalde fase van de les en kent specifiek gedrag. Deze training is gebaseerd op het boek "De vijf rollen van de leraar" van Martie Slooter (CPS, 2009, ISBN 978-90-6508-616-7) en op "De zesde rol van de leraar" (CPS)
De gastheer verwelkomt zijn leerlingen bij binnenkomst en maakt  bewust contact. De docent als presentator verandert zijn focus van individueel contact naar contact met de hele groep. Hij vertoont daarbij leiderschapsgedrag en bepaalt de regels voor de komende les. De docent als didacticus legt de leerstof op verschillende manieren uit en activeert vervolgens het denkproces bij de leerlingen en geeft hierop feedback. De effectiviteit van de docent wordt zichtbaar in het leergedrag van leerlingen. De pedagoog zorgt voor een veilig leerklimaat, duidelijk en voorspelbaar. In de rol van afsluiter laat de docent de leerlingen reflecteren op lesinhoud en leerproces: zijn de lesdoelen behaald? En sluit zijn les op een effectieve manier af.  

Wat doe je als je je leerlingen niet bij de les houdt? Je constant moet waarschuwen en dat je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt? Vind je het soms lastig je grenzen te bewaken in de klas? Zou je graag doelgericht en in een prettige sfeer les willen geven en contact met je leerlingen willen maken? Wil je gestructureerd je les geven, zonder dat je de hele les het gevoel hebt "de politieagent" uit te moeten hangen? In de training gaan we bekijken en oefenen hoe:

Loopbaanleren leidt tot betere opleidingskeuzes, vergroot de motivatie van leerlingen en levert een bijdrage aan de vermindering van voortijdig schoolverlaten.

Kwaliteit van keuzes
Uit landelijk onderzoek in het vmbo en mbo blijkt dat veel tegen en over de leerling wordt gezegd maar nauwelijks met de leerling wordt gesproken. Hoe maak je de leerling tot hoofdrolspeler in zijn eigen loopbaan?  Scholen staan voor de uitdaging de kwaliteit van de keuzes van een leerling voor opleidingsrichting en beroepstoekomst te verbeteren. Dit vraagt om een dialoog met de deelnemer over zijn talenten, vaardigheden, ambities en affiniteiten en de ontwikkeling van de school tot een loopbaancentrum waarbij het beroepenveld een belangrijke inbreng heeft.

Activerende didactiek en samenwerkend leren

Hoe breng je structuur in je les? Wie is er in jouw les het hardst aan het werk, jij of je leerlingen? Hoe geef je een afwisselende les, waarbij de leerlingen actief aan het leren zijn? Hoe implementeer je 21e eeuwse vaardigheden in je lessen? Dat leer je in de nieuwe training: Activerende didactiek en samenwerkend leren.

Coachen is een vak. Intuïtie alleen is niet voldoende. Hoe zorg je dat je leerlingen daadwerkelijk een stap zetten? Dat ze optimaal leren functioneren en écht in beweging komen? Als coach werk je resultaatgericht en je stimuleert de ander in actie te komen en zelf de regie te nemen. En je leert hoe je in je rol als coach blijft en je je niet laat verleiden in de rol van redder te stappen.

Draag je regelmatig kennis over en wil je weten hoe je dat op een leuke, inspirerende en effectieve manier kunt doen? Denk bijvoorbeeld aan mentorentrainingen geven of een training loopbaanleergesprekken aan de mentoren van je school, of een training intakegesprekken voeren voor de intakers op jullie school. Ontdek hoe je een ander kunt boeien en enthousiasmeren. En hoe je ‘kwartjes kunt laten vallen’. Met trainers- en didactische vaardigheden zorg je dat de ander daadwerkelijk een stap vooruit zet in zijn/haar ontwikkeling en ben je een vakdeskundige en trainer tegelijkertijd. Trainersvaardigheden als inhoud overbrengen, interactie begeleiden en feedback komen uitvoerig aan bod. Je leert groepsprocessen te doorgronden en te begeleiden en kunt een veilige omgeving scheppen waarin je collega’s optimaal kunnen leren.

Voer je regelmatig voortgangsgesprekken, portfoliogesprekken, mentorgesprekken of reflectiegesprekken met leerlingen en heb je het gevoel dat jullie snel uitgepraat zijn? Of dat jij vooral aan het woord bent? Wil je doelgericht en gestructureerd gesprekken voeren en smart afspraken maken met je leerlingen?

Effectief en creatief kunnen interviewen is een van de belangrijke vereisten van een beoordelaar. De uitkomst van zo’n interview is niet alleen afhankelijk van een goede methode maar ook van een goede uitvoering. Luisteren, doorvragen, samenvatten, non-verbale signalen zien en interpreteren, doorvragen, geen suggestieve vragen stellen maar open vragen etc. zijn minimale vereisten voor het houden van een goed interview.

De workshop ”Hoe coach ik mijn tiener?” is bedoeld voor ouders van scholieren. Deze workshop geef ik regelmatig als ouderavond op scholen. Herkent u dat? Uw tiener zit veel achter de computer games te spelen of te MSN’en met vrienden en vriendinnen. Je probeert als ouder je tiener aan het huiswerk te krijgen, maar jullie krijgen hier al snel discussies over. Soms kan zo’n discussie uitlopen op ruzies, wat de sfeer in huis niet ten goede komt.

Wat doe je als je je leerlingen niet bij de les houdt? Je constant moet waarschuwen en dat je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt? Vind je het soms lastig je grenzen te bewaken in de klas? Zou je graag doelgericht en in een prettige sfeer les willen geven en contact met je leerlingen willen maken? Wil je gestructureerd je les geven, zonder dat je de hele les het gevoel hebt "de politieagent" uit te moeten hangen? In de training gaan we bekijken en oefenen hoe:

Je hebt hart voor de zaak en je vindt het niet erg om een tandje bij te zetten. Je beseft helaas wel dat het werk nooit af is. Sterker nog, het lijkt alleen maar drukker te worden! Een ellenlange takenlijst, een overvolle mailbox, studenten en collega's die van alles van je willen etc.

Hierdoor raken we moe, geërgerd en ongeconcentreerd. Je bent niet de enige!