Een effectieve docent weet in de klas een situatie te scheppen die leerlingen in een leermodus brengt (en houdt!). De zes rollen helpen daarbij: de rol van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, de afsluiter en de leercoach. Elke rol hoort bij een bepaalde fase van de les en kent specifiek gedrag. Deze training is gebaseerd op het boek "De vijf rollen van de leraar" van Martie Slooter (CPS, 2009, ISBN 978-90-6508-616-7) en op "De zesde rol van de leraar" (CPS)
De gastheer verwelkomt zijn leerlingen bij binnenkomst en maakt  bewust contact. De docent als presentator verandert zijn focus van individueel contact naar contact met de hele groep. Hij vertoont daarbij leiderschapsgedrag en bepaalt de regels voor de komende les. De docent als didacticus legt de leerstof op verschillende manieren uit en activeert vervolgens het denkproces bij de leerlingen en geeft hierop feedback. De effectiviteit van de docent wordt zichtbaar in het leergedrag van leerlingen. De pedagoog zorgt voor een veilig leerklimaat, duidelijk en voorspelbaar. In de rol van afsluiter laat de docent de leerlingen reflecteren op lesinhoud en leerproces: zijn de lesdoelen behaald? En sluit zijn les op een effectieve manier af.