Fotolia 20808997_S

De volgende voorbeelden van werkvragen kunnen aanleiding zijn voor Teamcoaching:

  • Hoe motiveren we met ons team leerlingen die niet (meer) gemotiveerd zijn?
  • Hoe betrekken wij ouders bij het motiveren en begeleiden van leerlingen?
  • Hoe krijgen we een duidelijke, open communicatie in ons team en durven we elkaar aan te spreken op gedrag?
  • Hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op?
  • Hoe creëren we een positieve, inspirerende sfeer in dit team?
  • Hoe halen we het beste uit onze verschillende persoonlijkheden en talenten?
  • Hoe krijgen we het voor elkaar om allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen?

Neem contact op en we hebben een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij we de huidige en ideale situatie in kaart brengen. Gezamenlijk maken we een plan van aanpak.