growTegenwoordig wordt van veel medewerkers verwacht dat ze op een coachende manier met collega’s omgaan of op een coachende manier leerlingen sturen. Dit is makkelijk gezegd. Maar hoe pak je dat in de praktijk aan? Hoe ziet een gesprek eruit dat op een coachende manier gehouden wordt?

 

Grow-model  

Ik laat je graag kennis maken met het GROW-model: dit is een vierstappenplan waardoor je echt op een coachende manier met een ander een gesprek blijft voeren. Dit model laat je ook zien welke vragen je kunt stellen aan de ander en hoe je een coachend gesprek concreet afrondt met resultaten.

Laat anderen groeien 

Het GROW-model helpt je om een coachingsgesprek succesvol te maken. Elk van de vier letters staat voor een stap in het gesprek. Als je de stappen van het model goed in een gesprek verwerkt dan laat je mensen om je heen niet alleen groeien in hun werk, maar ook als persoon.

Probeer het direct 

Oefen vooral veel met het GROW-model. Ik geef je handvatten waarmee je direct aan de slag kan. Doe dit steeds stap voor stap: begin een gesprek met het onderling verduidelijken van het doel (Goal). Wanneer je dit onder de knie hebt, kun je in je gesprek de nadruk gaan leggen op ‘Reality’, etc.

Door op deze manier stapsgewijs de structuur van je gesprekken te veranderen, worden de GROW stappen een gewoonte. Hier heb je nog lang plezier van!

Evalueer 

Evalueer met je gesprekspartner(s) hoe deze manier van werken bevallen is. Voelt het natuurlijk? Is het gesprek coachend verlopen in de beleving van de ander? Wat deed jij goed en wat kun je de volgende keer nog beter doen?

  

Het GROW-model: 

Goal - doel

 • Wat wil je bereiken?
 • Wat is het verwachte resultaat van je mogelijke acties?
 • Waar ligt dan de nadruk van dit gesprek op en hoe zal dat je doel beïnvloeden?
 • Hoe zou de situatie voor jou moeten zijn om tevreden te zijn?
 • Hoe meet je of je jouw doel hebt bereikt?

Reality - Stand van zaken / feiten

 • Hoe ziet de situatie er nu uit? Waarom is dat problematisch?
 • Hoeveel impact en controle heb je momenteel op die situatie?
 • Wat heb je tot nu toe ondernomen? Waarom werkte dat wel of niet?
 • Wat heeft je tegengehouden om meer of andere dingen te proberen?
 • Wat zijn de consequenties als het je niet lukt?
 • Wie zijn erbij betrokken? Wat doen zij? Hoe belangrijk zijn zij om een goede oplossing te krijgen?

Options - Diverse mogelijkheden

 • Welke alternatieven heb je? Hoe zou een lijstje eruit zien met je mogelijke acties?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de divers opties?
 • Hoe makkelijk of moeilijk zijn die opties voor jou?
 • Zijn er voor de verschillende opties ongewenste nevenverschijnselen?
 • Welke optie zal je het meeste voldoening geven?

Will - Acties

 • Welke optie ga je effectief uitproberen?
 • Hoe ga je weten of het effectief werkt?
 • Wie zijn de belangrijke spelers die het eindresultaat mee gaan bepalen? Hoe betrek je die personen bij je plan? Wie moeten geinformeerd worden en waarover?
 • Wat zijn mogelijke obstakels om de actie te laten slagen?
 • Hoe voel je jezelf bij de gedachte aan het uitvoeren van deze optie? (zelfverzekerd, bang, twijfel, enthousiast...)
 • Hoe kan ik je verder ondersteunen bij dit initiatief?

Wil je leren hoe je GROW gesprekken voert? Geef je dan op voor de tweedaagse training Reflectiegesprekken voeren.